h

Wijkdossier Molenakker

30 maart 2005

SP vraagt burgemeester om ingrijpen bij Molenakkerplein

De SP heeft nog geen antwoord gekregen op haar brief van begin december 2004 over de overlast op en rond het Molenakkerplein. Zij vraagt om het optreden van de burgemeester, mede naar aanleiding van krantenberichten dat de overlast weer is toegenomen

Lees verder
7 december 2004

Overlast door jeugd rond het Molenakkerplein

Onderzoek van de SP heeft uitgewezen dat omwonenden van het Molenakkerplein regelmatig overlast ondervindt van rondhangende groepjes jongeren. De fractie van de SP in de gemeenteraad van Weert wil van B en W horen wat de gemeente denkt te gaan doen aan de overlast.

Lees verder
10 mei 2003

Initiatiefvoorstel SP en D66 status wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden hebben een onduidelijke status. Dat is voor de wijk- en dorpsraden, maar ook voor de contacten met gemeente, burgers en organisaties niet wenselijk. Soms wordt nagelaten de wijkraad om advies te vragen of te informeren. De SP en D66 stelden gezamenlijk een initiatiefvoorstel op.

Lees verder

Pagina's

U bent hier