h

SP vraagt burgemeester om ingrijpen bij Molenakkerplein

30 maart 2005

SP vraagt burgemeester om ingrijpen bij Molenakkerplein

De SP heeft nog geen antwoord gekregen op haar brief van begin december 2004 over de overlast op en rond het Molenakkerplein. Zij vraagt om het optreden van de burgemeester, mede naar aanleiding van krantenberichten dat de overlast weer is toegenomen

Aan de burgemeester van Weert
In kopie aan de gemeenteraad

Betreft: overlast Molenakkerplein (2)

Weert, 29 maart 2005

Geachte heer Niederer,

Via de media vernamen wij dat u met de mensen van de Muntpassage gaat praten over de overlast van verslaafden en daklozen in dat complex. U bent van mening dat de gemeente daar meteen moet gaan ingrijpen.

Onder verwijzing naar deze berichtgeving en onze brief van 2 december jl. (bijgevoegd) willen wij u vragen net zo doortastend op te treden tegen de overlast op en rond het Molenakkerplein. Het betreft hier een woonwijk.
Wij hebben op deze brief wel een ontvangstbevestiging, maar nog geen antwoord van uw College van B&W mogen ontvangen. Gezien bijgevoegde krantenartikelen en signalen uit de buurt is er verslechtering in de situatie opgetreden.

Uiteraard zijn wij bereid om een toelichting te geven, hoewel een en ander genoeglijk bekend is, of zou moeten zijn, in de gemeentelijke organisatie.

Onder voorbehoud van uw reactie hebben wij deze kwestie geagendeerd in de commissie AZ van 11 april aanstaande.

Met vriendelijke groet, Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,

PPE Lempens
HJ Bouten

Artikel uit Dagblad De Limburger van 23 maart
Artikel uit Dagblad De Limburger van 24 maart

U bent hier