h

Maatschappelijke opvang

29 maart 2004

Voorlopig standpunt SP opvang drugsverslaafden

De SP is voorstander van het voorstel om een dagopvang voor verslaafden in Weert te realiseren. Ten aanzien van de tijdelijke en definitieve locatie voor drugsopvang vinden wij dat aan enkele harde randvoorwaarden moet worden voldaan.

Lees verder
4 maart 2004

SP-fractie wijst raad op schijnheiligheid bij communicatie opvanglocatie

De politieke partijen verweten elkaar in de raadscommissie Algemene zaken onzorgvuldigheid in de communicatie naar de buurt waar de opvang voor drugsverslaafden wordt gevestigd. De SP wees hen er fijntjes op dat zij het SP-voorstel om de buurtbijeenkomst als eerste te houden eerder zelf heeft afgewezen.

Lees verder
8 juni 2003

Themabijeenkomst 'Iedereen onder dak'

De realisatie van een maatschappelijke opvangvoorziening in Weert laat te lang op zich wachten. Dat geldt niet alleen voor een nachtopvang voor dak- en thuislozen en een sociaal pension, maar ook voor een dagopvang voor drugsverslaafden. Ondanks de inspanningen van de gemeente is er nog steeds geen maatschappelijke opvang in Weert.

Lees verder
8 juni 2002

SP: Hoog tijd voor maatschappelijke opvang in Weert

De fractie van de Socialistische Partij in de gemeenteraad heeft opheldering gevraagd aan het College van B&W over het uitblijven van een maatschappelijke opvangvoorziening (MOV) in Weert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier