h

Bezorgdheid om vrijwilligersbeleid drugsopvang

31 maart 2006

Bezorgdheid om vrijwilligersbeleid drugsopvang

Raadslid Jan TakRaadslid Jan Tak heeft de gemeente om opheldering gevraagd over het afhaken van een groep vrijwilligers bij de drugs- en daklozenopvang in het centrum. "Juist vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het bestrijden van vooroordelen over verslaafden en daklozen in onze samenleving. Uit signalen blijkt dat desondanks is aangestuurd op inkrimping van het vrijwilligersbestand. Dat vinden wij kwalijk", aldus Jan Tak.

Aan het College van B&W
en de raad van de gemeente Weert

Vrijwilligers drugs- en daklozenopvang Weert

Weert, 31 maart 2006

Geacht College, geachte raadsleden,

De SP maakt zich zorgen over de geruchten dat het aantal vrijwilligers in ongeveer twee maanden tijd aanzienlijk is verminderd bij het project drugs- en daklozenopvang.
Op de volgende vragen zouden wij dan ook graag schriftelijk antwoord krijgen.

1) Klopt het dat er in februari 2006 nog 22 vrijwilligers geregistreerd waren voor dit project?
2) Klopt het dat er momenteel, eind maart 2006, nog maar 8 vrijwilligers geregistreerd zijn?
3) Klopt het dat dit verloop is ontstaan na “functioneringsgesprekken” met vrijwilligers in de maanden februari / maart 2006?
4)Wat is er waar van de geruchten dat er tijdens deze gesprekken al kadobonnen aanwezig waren om afscheid te nemen?
5) Als dit waar is, zijn deze functioneringsgesprekken dan aangegaan met de bedoeling het vrijwilligersbestand bewust terug te brengen?
6) Welke invloed heeft de gemeente gehad bij deze gang van zaken?
7) Zo nee, wat denkt u nog te kunnen doen om dit terug te draaien?

De SP vraagt zich af wat de beweegredenen geweest kunnen zijn om dit vrijwilligersbestand zo drastisch terug te brengen.

Wat de beweegredenen ook zijn, wij zijn bezorgd dat er waarschijnlijk te lichtvaardig voorbij gegaan is aan het feit dat vrijwilligers een belangrijke factor (kunnen) vervullen om het fenomeen drugs-en daklozenopvang niet te isoleren in onze samenleving. Vooroordelen over deze groep mensen en de nadelige gevolgen daarvan krijgen hierdoor naar onze mening minder kans.
Daarom betreuren wij het dat dit blijkbaar heeft plaatsgevonden zonder voldoende overleg vooraf.

Graag op korte termijn duidelijkheid over de gang van zaken.

Met vriendelijke groeten,
Jan Tak

U bent hier