h

Zorgen om voldoende goedkope huurwoningen

3 januari 2017

Zorgen om voldoende goedkope huurwoningen

Foto: onbekend / www.weert-actueel.nl

De SP fractie Weert maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende goedkope huurwoningen in Weert. Dit blijkt uit de schriftelijke vragen die de partij aan het college stelt. Uit de cijfers die de SP op een rijtje heeft gezet, blijkt dat het aantal beschikbare goedkope huurwoningen in 5 jaar tijd met 1/3 is afgenomen, terwijl gemeente en woningcorporaties juist meer goedkope huurwoningen willen. De SP wil dat er snel ingegrepen wordt.

Riya Geboers
“Het tekort aan goedkope sociale huurwoningen is al jaren bekend,” zegt SP raadslid Riya Geboers. “We willen weten hoeveel goedkope huurwoningen er in 2017 en 2018 bij gaan komen. In 2012 telde Weert nog 967 goedkope huurwoningen. In 2016 waren dit er nog maar 638. Het beleid van dit kabinet van Rutte en Asscher helpt niet, maar lokaal kunnen we meer doen. Nu is het streven dat in 2025 er 900 (18% van het totaal) goedkope huurwoningen zijn.”

Weert groeit als gemeente qua inwoners. Geboers: “We willen dat starters op de woningmarkt hier kunnen blijven wonen. Maar ook dat nieuwe inwoners (zoals statushouders) en kwetsbare inwoners (zoals daklozen) ook een plek in Weert krijgen. Door het huidige tekort strijden zij om een zelfde goedkope huurwoning. Bovendien zijn deze woningen vooral in bepaalde wijken geconcentreerd. Als SP willen we spreiding over heel de gemeente Weert.”

U bent hier