h

Blog Paul Sterk

23 mei 2015

´Burger die zorg nodig heeft mag niet de dupe worden´

SP-WETHOUDERS MARCEL OLIEROOK EN PAUL STERK OVER DECENTRALISATIES EN BEZUINIGINGEN

Een dubbelinterview in SPanning, het maandblad van het wetenschappelijk bureau van de SP. Tekst: Lotte Kaaij en Tijmen Lucie.

Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van langdurige zorg, huishoudelijke hulp, jeugdzorg en re-integratie. Ze moeten deze taken wel uitvoeren met aanzienlijk minder geld dan voorheen. Hoe proberen SP-wethouders Marcel Olierook uit Enkhuizen en Paul Sterk uit Weert ondanks alle bezuinigingen toch de zorg in hun gemeente overeind te houden?
Lees verder

U bent hier