h

Democratisch recht en de accountant

21 juni 2017

Democratisch recht en de accountant

De gemeenteraad gaat over welk geld waar aan wordt uitgegeven. In Weert is er een commissie (de auditcommissie) die zich onder andere met de controle van deze financiële zaken bezig houdt. Deze commissie gaat ook over de controle van de jaarrekening. Voor het tweede jaar op rij wordt met de datum van deze controle geschoven doordat de accountant niet tijdig de zaken kan leveren. Dit vormt een democratisch probleem. Lees in mijn brief waarom.

Geacht college, leden van de auditcommissie

Op 13 juni 2017 heeft u de raad geïnformeerd over de aangepaste procedure rondom de behandeling van de jaarstukken 2016. Op 23 mei 2017 heeft u de auditcommissie geïnformeerd tijdens haar vergadering.

Vorig jaar is door vertraging bij de accountant de behandeling van de jaarstukken 2015 door de auditcommissie ook al verdaagd. Toen heeft de auditcommissie aangegeven dit onacceptabel te vinden. De controle is een gehele middag gepland. Leden dienen verlof van hun reguliere werk op te nemen en houden rekening  met de datum. Juist om in gesprek met het college, de organisatie en accountant haar democratische controlerecht uit te oefenen. Dit democratisch recht wordt nu ernstig verstoord door de accountant.

Met deze brief uit ik als lid van de auditcommissie mijn ongenoegen uit. Ten eerste dat de accountant haar afspraken niet na komt. Ten tweede dat accountant eenzijdig haar planning aanpast, zonder overleg met haar hoogste opdrachtgever (de gemeenteraad en als afgeleide de auditcommissie). Ten derde omdat op deze wijze de accountant hiermee de democratische mogelijkheden van mij als raadslid dwarsboomt en in het bijzonder mijn mogelijkheden als lid van de auditcommissie.

Ik neem mijn taak serieus en grondig. Regel tijdig verlof voor deze momenten. En heb ik een lang weekend in het buitenland gepland buiten de cyclus van de controle van de jaarrekening zoals eind vorige jaar is vastgesteld.

De eenzijdige aanpassing van de accountant – en door het college aan de raad/ auditcommissie voorgesteld – maakt dat ik mijn recht als lid van de auditcommissie niet kan uitvoeren. Dit terwijl vorig jaar nadrukkelijk is overeengekomen dat dit niet nog een keer zou gebeuren. Toch gebeurt het.

Daarom bij deze tegen mijn wil de afmelding voor de bijeenkomst van de auditcommissie over de jaarrekening.

Ik verzoek de auditcommissie deze brief te betrekken in haar behandeling van de jaarstukken op 30 mei 2017 en een reactie op deze brief te formuleren.

Tevens het verzoek aan de auditcommissie in het gesprek met de accountant dit te bespreken en op welke wijze dit in 2018 voorkomen gaat worden.

Het college verzoek ik eveneens om een reactie op deze brief, voor behandeling van de jaarstukken in de gemeenteraad van 12 juli 2017. Hierbij verwacht ik dat het college in gaat op welke wijze zij de democratische grondbeginselen respecteert en rekening houdt met het feit dat het raadslidschap in veel gevallen een nevenfunctie is naast een betaalde baan.

Met vriendelijke groet,
Bert Peterse
Raadslid SP Weert

Raadsinformatiebrief jaarstukken

U bent hier