h

Hele raad vóór twee miljoen aanpak armoede

21 september 2017

Hele raad vóór twee miljoen aanpak armoede

Foto: onbekend / www.sp.nl

De gemeenteraad heeft unaniem vóór het aanvalsplan aanpak armoede gestemd. Dit aanvalsplan is er gekomen omdat de SP hier vorig jaar het initiatief voor heeft genomen. De komende drie jaar is er in ieder geval twee miljoen euro beschikbaar om armoede in Weert te bestrijden. Een armoedecoördinator gaat een plan op stellen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor mensen in armoede en komt er een ontbijt voor schoolkinderen. De SP heeft nog een aantal suggesties gedaan om het plan nog beter te maken.

SP-raadslid Bert Peterse: "Vanavond vond eindelijk de besluitvorming plaats over een initiatief dat vorig jaar begon. De oproep van de SP was om een aanvalsplan tegen armoede op te stellen en bij het maken van dit plan mensen in armoede te betrekken. Vanavond waren bij de gemeenteraad tien kinderen te gast van een klas van dertig. In Weert leven 35 van dergelijke klassen met dertig kinderen in armoede. Dit is te overzien en daarmee is armoede op de schaal van Weert oplosbaar. Relatief valt de armoede in Weert mee, maar dat neemt niet weg dat we armoede accepteren. Dat is het goede aan het plan: niemand leeft of groeit op in armoede, dàt is het doel. Dat geeft ons meteen ook een verplichting alles er aan te doen dit tegen te gaan."

Meer werk en meer zekerheid 

Dit plan is een belangrijke eerste stap. Peterse vervolgt: "Voor de SP zijn twee pijlers van belang: meer werk en meer zekerheid. Dat dit nodig is blijkt uit de berichtgeving laatste dagen:

 • Nieuwsuur over de flexcontracten en nul-urencontracten: Het aantal is fors toegenomen: één op de vijf werknemers heeft een dergelijk contract. Een half miljoen mensen zelfs met 0-urencontract. Bovendien verdient men gemiddeld 40% minder dan mensen met een vast contract.
 • Van de 1,2 miljoen Nederlanders die in armoede leven,  werkt bijna de helft in loondienst of als zzp’er. 
 • Tussen 2007 en 2013 steeg het percentage werkenden onder de armoedegrens met bijna de helft: van 3,5 naar 5 procent. Het aantal werknemers met twee of meer banen steeg tussen 2003 en 2013 van ruim 300.000 naar bijna een half miljoen.
 • Eén op de twintig werkenden geldt inmiddels als arm. 
 • Het percentage werknemers met een vaste baan daalde tussen 2005 en 2015 van 83 naar 74 procent.
 •  Het aantal zzp’ers steeg in diezelfde periode van minder dan 700.000 tot meer dan een miljoen.
 •  Met de cijfers van Prinsjesdag blijkt dat de inkomensongelijkheid verder toe neemt: mensen met de laagste inkomens krijgen er per jaar 121 euro bij, de hoogste inkomens gemiddeld 1.110 euro. 

Er ontstaat dus niet alleen een tweedeling als het gaat om inkomen, maar ook mom kansen en zekerheid. 

Aandachtspunten overgenomen

De SP heeft een aantal punten aangedragen om meer werk en meer zekerheid te creëren, die het college omarmd heeft:

 • Neem werkzoekenden en scholieren mee bij bedrijfsbezoeken van het college voor werk- en stageplekken
 • De ID-kaart voor minima of kinderen van minima wordt onderzocht de kosten af te schaffen. Dit past in de gedachte van een kindpakket, waar het college ook achter staat.
 • Verder mensen helpen en ondersteunen met aanvragen en simpelere taal en brieven en kijken of de vraagwijzer de wijk in kan of bij de aanschuiftafels ook er bij kan. 

NIEMAND LEEFT OF GROEIT OP IN ARMOEDE, DAT IS HET DOEL


Ontbijt op school 

Een aantal fracties had nog bedenkingen bij het ontbijt op school voor kinderen. Peterse: "Alle onderzoeken wijzen uit dat zonder ontbijt de schoolprestaties slechter zijn. In Nederland gaan gemiddeld 6 kinderen per klas zonder ontbijt naar school. Lagere schoolprestaties en een mogelijk lagere opleiding leidt tot een toekomstig lager inkomen of meer onzekere banen. Kortom een initiatief een ontbijt te regelen is van belang. 

Vangnet, hangmat, katapult

Een enkeling noemde dat het sociaal vangnet geen hangmat moet worden. Peterse: "Dit aanvalsplan is alles behalve een hangmat. Dit aanvalsplan zorgt dat mensen actief betrokken zijn, armoede voorkomen wordt. Dit aanvalsplan gaat dus van het sociaal vangnet een katapult maken om mensen die in armoede komen er uit te lanceren."

Proef aan begin WW-periode

De Limburger berichtte deze zomer over de succesvolle proef aan het einde van de WW-periode. Werk.kom is voorlichting gaan geven en mensen gaan begeleiden. Peterse: "Van de 24 deelnemers dit jaar nu 20% een baan heeft en van de 28 deelnemers vorig jaar nu slecht 4 in de bijstand zijn ingestroomd. Om de wethouder te steunen bij gesprekken over deze proef, wil de SP een proef niet aan het einde van de WW-periode, maar bij start van de WW-periode. Als het aan de SP ligt gaat Werk.kom met het UWV dergelijke activiteiten aan het begin van de WW-periode ondernemen. Dit voorstel hebben alle fracties gesteund."

Na behandeling stemden alle fracties in de gemeenteraad voor de maximale variant van het aanvalsplan. Jaarlijks is 400.000 euro beschikbaar. De komende drie jaar wordt nog eens 250.000 euro per jaar extra uitgetrokken voor het aanvalsplan. In totaal wordt zo 2 miljoen euro uitgetrokken

  U bent hier