h

Optimisme over de toekomst

27 maart 2017

Optimisme over de toekomst

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Met de Kamerverkiezingen achter de rug en de gemeenteraadsverkiezingen over één jaar voor de boeg ging de SP een dagje ‘op de hei’ zitten. Een deel van het bestuur, de gemeenteraadsfractie en wethouder Sterk bogen zich in het Natuur en Milieucentrum in De IJzeren Man over de verkiezingsuitslag, de lessen die daaruit getrokken kunnen worden en hoe het komende jaar tot de raadsverkiezingen ingevuld gaat worden.

Zoals bekend maakt de SP altijd een uitbreide analyse van de verkiezingsuitslag. Wat ging er mis of wat ging er goed en waar liggen de kansen? En daaruit voortvloeiend, wat worden de plannen voor het komende jaar? Duidelijk is dat de SP in Weert een hele stabiele basis heeft. En op die stevige basis kan verder worden gebouwd.

Ook werd er alvast wat gebrainstormd over de nieuwe kandidatenlijst van de SP Weert. Het bestuur zal binnenkort een kandidatencommissie oprichten die deze zomer waarschijnlijk met meer kandidaat-raadsleden dan ooit gaat spreken.

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Want de SP staat er goed voor. Door de actieve ROOD-groep is er in de laatste jaren veel jonge aanwas geweest. Ook zijn er nieuwe leden ingeschreven en enkele actieve SP leden uit andere plaatsen in het land in Weert komen wonen. Al met al een sterk team.

De dag werd dan ook afgesloten met veel optimisme. De SP heeft een basis, heeft plannen en heeft de mensen! Daarop werd nog een keer geproost tijdens een etentje bij De Sluis.

U bent hier