h

Duidelijke uitleg over onrust asielzoekerscentrum

24 maart 2016

Duidelijke uitleg over onrust asielzoekerscentrum

Foto: Jan Leenders

Afgelopen zaterdag was een onrustige dag op het asielzoekerscentrum in Weert. Het asielzoekerscentrum in wording is een betere omschrijving, want de verbouwing van noodopvang tot volwaardig AZC blijkt een groot onderdeel van het probleem.

De verbouwing van de voormalige kazerne is in volle gang. Kamers worden verkleind waardoor mensen in minder grote groepen op één kamer hoeven te verblijven en ook meer zelfvoorzienend kunnen worden. De verbouwingen op het terrein vinden per gebouw plaats.

Nu steeds meer gebouwen opnieuw zijn ingericht wordt het steeds moeilijker om mensen op een goede manier tijdelijk te verplaatsen gedurende de werkzaamheden. Onbekenden van elkaar, mannen, vrouwen en kinderen met verschillende achtergronden leven daardoor noodgedwongen bij elkaar en dat leidt tot onvrede en conflicten.

De vader van een bewoner die na zo’n tijdelijke verplaatsing in conflict was gekomen met anderen nam het op voor zijn zoon. Hij maakte dermate veel stennis dat medewerkers van het COA hem wegstuurden. Daarop besloot hij met een protestbord buiten de poort te gaan zitten en in hongerstaking te gaan. Na een aantal uren werden de gemoederen door de burgemeester Heijmans gesust.

Heijmans lichtte dat gisteren na een vraag van de VVD toe tijdens de raadsvergadering: ‘Het was best wel spannend zaterdag. Er is op dit moment een spanningsveld tussen wat we mensen kunnen bieden die een veilig heenkomen zoeken en wat wij vinden dat een redelijke standaard is´… ’gecombineerd met onvrede over lange procedures leidde dat zaterdag tot onrust.´

De burgemeester ging ook in op de brief die de wijkraad Rond de Kazerne verstuurde aan de gemeente waarin gewaarschuwd werd voor ‘zwerverij’ en ‘Calais-achtige toestanden’ doelend op de hongerstaking van zaterdag. ‘Wij laten in Weert niemand buiten slapen. En als iemand iets doet wat niet mag dan wordt diegene opgehaald door de politie en slaapt dan in een politiecel, zo simpel is dat,´aldus de burgemeester.

Hij gaf aan afgelopen dinsdag een gesprek met medewerkers van het AZC te hebben gehad en volgende week donderdag in gesprek te gaan met de asielzoekers. ‘Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat als er iets aan de hand is de burgemeester op moet komen draven en alles is in één keer geregeld´ zo sloot de burgemeester af.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet maakte een compliment voor de uitvoerende medewerkers van het COA.  Er is in Nederland veel kritiek op beslissingen en het functioneren van het COA maar dat is beleid. De medewerkers in de AZC´s die zich dagelijks het vuur uit de sloffen lopen krijgen daardoor vaak niet de waardering die ze verdienen. `Want die hebben er toch ook maar iedere dag mee te maken, die moeten alles in goede banen zien te leiden. En dat is gezien de commotie in de wereld en de stemmingmakerij die mensen daar helaas over maken niet gemakkelijk,` aldus Goubet .

In september vorig jaar besloot de gemeente na een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om duizend asielzoekers voor de duur van vijf jaar te vestigen in de toen leegstaande Van Hornekazerne in Weert. De opening van het AZC werd in oktober/november 2015 voorzien.

Op de dag van de persconferentie waar de plannen bekend gemaakt werden bleek dat de behoefte aan noodopvang door de groeiende stroom asielzoekers in korte tijd zo groot was geworden dat de Van Hornekazerne uiteindelijk binnen een week niet als AZC maar als noodopvangplek in gebruik werd genomen. Staatssecretaris Dijkhoff kwam met dat verzoek daarvoor persoonlijk naar Weert. De verbouwing tot AZC moest dus gaandeweg gaan gebeuren en in mei van dit jaar klaar zijn.

U bent hier