h

Brede steun voor voorstellen veiligere St Joseflaan

28 mei 2015

Brede steun voor voorstellen veiligere St Joseflaan

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Tijdens een bijeenkomst voor buurtbewoners en geïnteresseerden georganiseerd door het comité STOP! St Josefslaan Racebaan bleek eergisteren een  brede steun voor een pakket aan voorstellen om de weg veiliger te maken. Het comité heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de gemeente en gezamenlijk presenteerden ze in de brede school Markeent de plannen.

Wederom was het volle bak. Zeker vijfentwintig buurtbewoners, schoolouders en andere belangstellenden kwamen kijken naar de presentatie en konden ook vragen stellen. Ook verantwoordelijk wethouder Litjens was aanwezig. Helaas was het vanuit de Weerter politieke partijen wederom alleen de SP die belangstelling toonde.

De presentatie werd verzorgd door leden van het comité en twee deskundigen van de gemeente die uitgebreid de tijd namen om alles uit te leggen.

SP raadslid Jeroen Goubet ; ‘de belangrijkste voorstellen moeten het kruispunt waaraan de school ligt overzichtelijker maken en de snelheid van het verkeer eruit halen. Het verkeersplateau wordt groter en over een afstand van zo’n 150 meter bij de school mag er op de St Josefslaan nog maar dertig gereden worden. Dit gebied wordt duidelijk gemarkeerd als ‘schoolzone’ doormiddel van twee nieuwe drempels. Er komen twee extra zebrapaden in de Victor de Stuerstraat en rond de kruising verdwijnen een drietal bomen om de lichtinval en daarmee het zicht te verbeteren. Ook verdwijnen er om diezelfde reden een paar parkeervakken. Tot slot worden over de gehele lengte van de St Josefslaan de fietsstroken breder en rood gemaakt.’

Er was veel steun voor het plan. Een paar nuttige tips van aanwezigen om nog paar kleine aanpassingen te doen werden door de deskundigen graag meegenomen. Kritiek kwam er ook op het feit dat de maatregelen zich vooral concentreren rond de school. Wethouder Litjens gaf daarop aan dat de gehele St Josefslaan rode fietsstroken krijgt maar dat voor meer ingrijpende maatregelen er op dit moment geen geld is.

Het college van B&W wil de plannen in een voorstel aan de raad gieten wat binnenkort behandeld kan worden. Afhankelijk van de aanbesteding en het weer in het najaar kunnen de aanpassingen nog vóór het begin van de winter gereed zijn.

Goubet: ‘al met al is dit een felicitatie waard aan het comité. Actie voeren helpt! Maar ook een compliment aan de gemeente voor de manier waarop ze het opgepakt hebben. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

U bent hier