h

Gemeente weet hoe te handelen bij asbestbrand

7 februari 2015

Gemeente weet hoe te handelen bij asbestbrand

Foto: Franco Gori / dagblad De Limburger

Hoewel de antwoorden op de vragen van de SP of Weert er meer aan wil doen om asbest uit te bannen redelijk lauw waren, is inmiddels wel duidelijk dat Weert goede veiligheidsplannen klaar heeft liggen voor het geval er een asbestbrand uitbreekt.

op 27 januari is door het college van Burgemeester en Wethouders namelijk een asbestprotocol vastgesteld. Hierin staat precies beschreven hoe de gemeente handelt en wie er verantwoordelijk is mocht er een asbestbrand of ander asbestproblemen uitbreken. Het rapport is zorgvuldig opgesteld in samenspraak met hulpdiensten en andere verantwoordelijken. De gemeente geeft duidelijk aan in zo’n geval de leiding te nemen.

‘Branden waarbij asbest vrijkomt veroorzaken veel onrust onder de bevolking. De gemeente heeft een coördinerende taak bij het informeren van de burgers, de zorg voor afstemming tussen betrokken (overheids)instant¡es en het (doen) opruimen van vrijgekomen asbest. Gezien de ervaringen met asbestbranden is dit opgenomen in dit protocol. Hierdoor is er duidelijkheid over de handelswijze bij asbestbrand, de aansprakelijkheidskwesties en het kostenverhaal bij opruimingswerkzaamheden.’ Aldus de gemeente.

Ook zijn de aansprakelijkheden duidelijk geregeld, dit was trouwens één van de zaken waar de SP in een brief naar aanleiding van de asbestbrand in Roermond eind vorig jaar naar vroeg.

De SP is daar blij mee. Commissielid Nico van den Bent; ‘Er is over nagedacht. Het plan ziet er goed uit en dat is geruststellend. Ik hoop dat onze vragen hier een bijdrage aan geleverd hebben. Er is echter nog geen duidelijke ambitie om het uitbannen van asbest te stimuleren. Maar op initiatief van de provinciale SP kunnen er misschien mogelijkheden ontstaan’.

De SP in het Limburgs Parlement is namelijk met een uitgebreid plan gekomen om asbest vóór 2024 helemaal uit te bannen. Het verwijderen van met name asbest daken is mooi te combineren met duurzame energie.

Van den Bent: ’ Asbest eraf, zonnepanelen erop. In Duitsland is zoiets heel normaal. Als het Limburgse SP plan erdoor komt ontstaan er voor Weert nieuwe mogelijkheden om ook op dit gebied ons groene gezicht te laten zien. Wij zullen dan zeker met initiatieven komen.’

Het asbestprotocol van de gemeente (PDF)

Heeft Weert risico's asbestbrand in kaart?

SP wil snel grootschalige aanpak verwijdering asbest

U bent hier