h

Gymzaal Fatima blijft open!

1 oktober 2014

Gymzaal Fatima blijft open!

Het college van Burgemeester en wethouders wil de gymzaal in Fatima definitief open houden in ieder geval tot 2020. In 2009 voerde de SP met verenigingen, de basisschool en wijkbewoners actie vóór het open houden van de gymzaal. Al die tijd bleef er onduidelijkheid over de toekomst van de gymzaal bestaan.

In 2009 voerde SP Weert samen met gebruikers, school en bewoners actie voor het behoud van de gymzaal Molenveld in de wijk Fatima. De handtekeningenactie leverde 228 handtekeningen op. Hiermee werd duidelijk aangetoond dat de hele wijk vóór het behoud van de gymzaal was.

Overhandigen van de handtekeningen vóór het openhouden van de gymzaal aan wethouder Coolen in 2009

In 2010 kwam het sluiten van de gymzaal Molenveld weer aan de orde en ook vorig jaar werd er weer over gesproken. Het was wachten op de concept nota ‘binnensportaccommodaties 2015 - 2020’ die in september verscheen.

SP raadlid Karin Duijsters: ‘Actie voeren helpt al moet je soms geduld hebben. We zijn er in ieder geval erg blij mee dat het college nu toch voor open houden kiest. We zijn voorlopig tevreden met dit resultaat want de nota is nog niet definitief!'

In de concept nota staan namelijk de plannen zoals het college van B&W ze denkt uit te moeten voeren. Gebruikers, andere belanghebbenden en de politiek kunnen tot november reageren op de nota. De gemeenteraad kan de concept nota dan eventueel aanpassen voordat deze definitief wordt

Er staat meer in de plannen. De gymzaal in Boshoven, de gymzaal aan de Beatrixlaan en de Microhal worden de komende jaren gesloten. In de sporthal in Stramproy wordt geïnvesteerd.

Gymzaal Boshoven is verouderd, wordt weinig gebruikt en kent vochtproblemen. Sporthal Boshoven biedt nu al in vele gevallen een goed alternatief. De gymzaal aan de Beatrixlaan wordt vervangen. Bij de bouw van de nieuwe speciale scholen op deze plek zijn gymzalen inbegrepen. De SP heeft daarom geen probleem met het sluiten van deze zalen.

Over het sluiten van de microhal zijn de meningen verdeeld. Er zijn vanuit de wijk initiatieven aangekondigd om de zaal in eigen beheer open te houden. De SP zou dit prachtig vinden. In Stramproy zijn al voorbeelden te vinden van accommodaties die door verenigingen uit het dorp zelf beheerd worden.

Het heetste hangijzer in de nota is het wel of niet bouwen van een gymzaal bij de nieuwe school in Leuken.

Karin Duijsters; ‘Wij willen graag iets betekenen voor Leuken, maar we hebben ook in het coalitieprogramma afgesproken dat we de accommodaties goed onder de loep nemen en niet bouwen voor leegstand. Er is een wereld te winnen als de gymzaal wat soberder uitgevoerd wordt bijvoorbeeld als groot speellokaal. De school kan hierin ook samenwerken met verenigingen in de wijk, misschien zelfs via eigen beheer zoals de plannen die er voor de Microhal in Moesel zijn aangekondigd.

De discussie hierover zal in november ongetwijfeld nog pittig gevoerd worden. 

In 2010: Voortbestaan gymzaal Molenveld weer onzeker

In 2009: handtekeningen vóór behoud gymzaal Fatima aangeboden

U bent hier