h

SP: verdwijnen buslijn naar Altweerterheide is onaanvaardbaar

11 januari 2014

SP: verdwijnen buslijn naar Altweerterheide is onaanvaardbaar

Het openbaar vervoer in Weert wordt vrijwel zeker versoberd. Altweerterheide verliest waarschijnlijk zelfs haar vaste buslijn naar Weert. Dat is op te maken uit de nieuwe, magere eisen die de provincie Limburg stelt aan het busvervoer vanaf 2016. De SP heeft de gemeente opgeroepen tot actie.

Om de tien jaar wordt het openbaar vervoer in Limburg, bussen en lokale spoorlijnen, opnieuw aanbesteedt. De termijn van tien jaar waarin vervoerder Veolia het vervoer regelde zit er binnenkort op. Veolia en ook andere bedrijven mogen op basis van een eisenpakket van de provincie dan bieden op het verzorgen van openbaar vervoer in Limburg. En dat eisenpakket ziet er niet goed uit.

Veel openbaar vervoer wordt geschrapt. 50 plaatsen in Limburg verliezen hun busverbinding. In Weert wordt de vaste buslijn naar Altweerterheide afgeschaft. Ervoor in de plaats komt een belbus die in sommige gevallen zelfs door vrijwilligers bestuurd moet worden! Ook de lussen die de stadsbusjes door Graswinkel, Leuken en Laar maken staan op de nominatie om geschrapt te worden. De fijnmazigheid van het busnetwerk in Weert zal daarmee voor een groot deel verdwijnen.

Gedeputeerde Staten willen onrendabele lijnen opheffen om drukkere lijnen beter te kunnen bedienen. Dat men meer capaciteit op drukke lijnen wil is een prima plan, het bewijst dat er behoefte is aan openbaar vervoer.

Maar het verdwijnen van lijnen is slecht nieuws voor iedereen en met name ouderen die meer en meer afhankelijk worden van openbaar vervoer. Het is sowieso slecht nieuws voor en de leefbaarheid in de Weerter wijken en dorpen.

De SP wil actie van de gemeente. Toen enkele jaren geleden stadsbuslijn 3 werd geschrapt protesteerde de gemeente hier tegen. Ook wijst de SP erop dat er wat de partij betreft nooit echt werk is gemaakt van de promotie van de stadsbusdienst. Onbekend maakt onbemind. En dat terwijl de SP in 2006 met steun van de gemeenteraad al opriep om meer werk te maken van promotie. De socialisten willen in een brief met vragen weten wat de gemeente daaraan heeft gedaan. De motie uit 2006 en het rapport ‘De bus moet beter’ van de SP uit 2009 zijn erbij gevoegd.

De brief met vragen moet binnen enkele weken beantwoord worden. De SP hoopt dat de versoberingen nog vóór de aanbesteding van tafel kunnen.

U bent hier