h

Gemeente voorkomt ontslagen Risse niet [Update]

7 januari 2014

Gemeente voorkomt ontslagen Risse niet [Update]

Vijftig mensen bij De Risse verliezen hun baan. Dat bevestigd de gemeente in een antwoord op een brief die de SP in november stuurde. De Weerter sociale werkvoorziening krijgt minder subsidie uit Den Haag. Het opvangen van dit gat zou de gemeente jaarlijks 940.000 euro kosten ‘Hoe graag de gemeente dit ook zou willen, hierin voorziet de gemeentelijke begroting niet’ aldus de burgemeester namens het gemeentebestuur.

Het ministerie van Sociale Zaken bekijkt jaarlijks aan de hand van de lengte van de wachtlijst bij een sociale werkplaats hoeveel subsidie er gegeven wordt. Kortom, hoe wordt de ‘koek’ over het hele land verdeeld. De wachtlijst voor de Risse is de laatste jaren korter geworden en daarvoor wordt de sociale werkplaats nu dus gestraft.

De gemeente bevestigd dat daardoor vijftig mensen hun baan verliezen waarvan veertig uit de gemeente Weert. van deze Weertenaren krijgen er dertig geen verlenging van hun eerste tijdelijke (jaar)contract, tien krijgen geen verlenging van hun tweede tijdelijke contract. 55 mensen van wie het derde tijdelijke contract zou verlopen hebben wel een vaste baan gekregen.

‘Wij begrijpen dat het desondanks een teleurstelling is voor de betrokkenen. Over het algemeen kan gesteld worden dat medewerkers het als een verrijking zien om arbeid te kunnen verrichten’ aldus burgemeester en wethouders aan de SP. Wel gaat de gemeente de ontslagen werknemers helpen. ‘Medewerkers worden door de Risse groep ondersteund bij het aanvragen van een uitkering’ en ‘er vindt op korte termijn overleg plaats op welke wijze we de betrokkenen maximaal kunnen ondersteunen in het zoeken naar werk’ aldus de gemeente.

De SP hoopt dat de gemeente de ontslagen mensen zogenaamde ‘garantiebanen’ gaat aanbieden. In het sociaal akkoord dat vorig jaar tussen het kabinet, werkgevers en de sociale partners werd gesloten is afgesproken dat er vanaf 2015 125.000 garantiebanen opgezet worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werknemers in deze banen vallen straks helaas wel onder slechtere arbeidsvoorwaarden (minimumloon en maar weinig méér) dan wanneer ze nog in de sociale werkvoorziening zouden werken maar de SP vindt dat beter dan niets.

De gemeente moét de begeleiding naar ander werk trouwens goed uitvoeren omdat de gemeenteraad haar daartoe in 2012 via een motie (voorstel) verplicht heeft.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘Het is een tragedie. Weer verliezen er mensen hun baan. Ik kan begrijpen dat de gemeente niet iedere asociale maatregel vanuit Den Haag kan opvangen maar aan de andere kant, bij bouwprojecten die mislopen kunnen er wèl miljoenen bij. Dat moet anders, investeren in mensen in plaats van stenen. Dat bedoelen we dus!’

De SP houdt de vinger aan de pols hoe er met de ontslagen mensen omgegaan wordt en heeft daarom al enkele nieuwe vragen over de gaantiebanen gesteld.

https://weert.sp.nl/nieuws/2013/11/opnieuw-zorgen-over-ontslagen-bij-de-risse

U bent hier