h

Begeleiden ontslagen werknemers De Risse

Wanneer? 8 februari 2012

Wat voor soort voorstel en van wie? Motie (voorstel) van de SP, PvdA, Weert Lokaal, VVD en CDA

Waar ging het over? Een voorstel om de gemeente op te roepen mensen die door de landelijke bezuinigingen bij sociale werkvoorziening De Risse hun baan verliezen zoveel mogelijk te begeleiden naar ander werk of anders de negatieve gevolgen van werkeloosheid zoveel mogelijk te beperken.

Wie was vóór? SP, PvdA, Weert Lokaal, VVD, CDA

Wie was tegen? D66

Voorstel aangenomen? Ja

U bent hier