h

College ziet af van leeftijdsgrens vrijwilligers stembureaus

17 september 2013

College ziet af van leeftijdsgrens vrijwilligers stembureaus

Het college van B&W is niet langer van plan om mensen ouder dan 74 jaar uit te sluiten als vrijwilliger voor stembureaus in Weert. Dat heeft het college eind vorige maand besloten en schrijft dat in een brief aan de SP. Na een storm van kritiek van onder andere de SP komt het college daarmee terug op haar eerdere besluit.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet; ‘Ik weet nog goed dat ik na het lezen van het bericht van de gemeente over het instellen van de leeftijdsgrens ’s morgens vragen indiende maar ’s middags al in de gaten had dat het college dit besluit nooit ging volhouden.’

Ook de Weerter VVD diende vragen in en Weert haalde het landelijke nieuws. Zelfs politiek Den Haag bemoeide zich ermee. De gemeente was er snel bij om te zeggen het besluit na de zomer heroverwogen zou worden. En ‘in de vergadering van B&W van 27 augustus 2013 hebben wij besloten, dat wij afzien van het invoeren van een maximale leeftijdsgrens (B&W besluit van 2 juli)’ aldus het college aan de SP, dat daarmee terugkomt op haar besluit. Er wordt een nieuw voorstel aan de gemeenteraad gedaan zonder leeftijdsgrens erin.

´Het is nooit onze bedoeling geweest om vrijwilligers of stembureauleden te discrimineren, ook niet op leeftijd. Bij het opstemmen van de maatregel hebben wij onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens die het zou kunnen oproepen bij de stembureauleden. Daarvoor hebben wij onze excuses aangeboden aan de stembureauleden´, zo vult de gemeente aan.

De SP vindt dat het allemaal goed opgelost is. Goubet: ‘De gemeente sluit zich gewoon aan bij de kieswet en gaat daarnaast voor het eerst actief vrijwilligers voor het bemensen van de stembureaus werven. Eerder gebeurde dat niet gestructureerd. Het ging via mond tot mond reclame en er was geen aanmeldformulier zo blijkt uit de brief. Prima dat het nu beter geregeld wordt zodat iedereen zich aan kan melden, dat is de winst. Het zou uiteraard goed zijn als daar ook enthousiaste jongeren tussen zitten. Maar het gaat om de kwaliteit en dat snapt de gemeente ook. Eind goed, al goed’.

SP wil geen leeftijdsdiscriminatie vrijwilligers stembureau

U bent hier