h

Raad wil niet in eigen vlees snijden

18 december 2012

Raad wil niet in eigen vlees snijden

De gemeenteraad van WeertIn de raadsvergadering vorige week kon een voorstel van de SP om te bezuinigen op royale regelingen voor raadsleden alleen op steun van de socialisten zelf rekenen. De SP stelde via een amendement onder andere voor om verschillende declaratiemogelijkheden uit de ‘verordening rechtspositie raadsleden’ te schrappen, en de raadsvergoeding omlaag te brengen.

De raad werd tijdens de vergadering gevraagd om een aangepaste verordening vast te stellen. Om de zoveel tijd moet dat omdat regeltjes veranderen. De SP zag hierin een mogelijkheid om het een en ander te versoberen.

Zo kan de vergoeding die raadsleden krijgen wat de SP betreft omlaag naar 80% van het huidige bedrag. Luxe, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om reis- en verblijfskosten die gemaakt worden tijdens buitenlandse excursies te declareren bij de gemeente, kan er wat de partij betreft ook uit.

Zonder al te veel uitleg veegde de rest van de raad alle voorstellen van tafel. ‘De SP komt ieder jaar met dit voorstel en daarom steunen we het niet,’ was de toon in ieders nogal zwakke argumentatie om het af te wijzen.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘Eerlijk gezegd hadden wel verwacht dat er weinig steun zou zijn maar de argumenten waren wel heel zwak. Er waren eigenlijk geen argumenten! Schijnbaar ligt het snijden in eigen vlees gevoelig. De raad wil overal op bezuinigen behalve op zichzelf en dat vinden we een verkeerd signaal. Maar we hebben wel vaker gezien dat het een kwestie van tijd is voordat SP-voorstellen worden overgenomen. We blijven het proberen.’

Uit 2011: SP presenteert alternatieven voor bezuinigingen
En ook in 2010 kwam de partij met een voorstel: SP: andere keuzes toch haalbaar en betaalbaar.
Net zoals in 2004: Inbreng SP bezuinigingsdebat Weert

U bent hier