h

College: geen toestemming voor chemicalienverwerking in Moeselpeel

4 december 2012

College: geen toestemming voor chemicalienverwerking in Moeselpeel

Het college van B&W van Weert zal geen toestemming verlenen voor de uitbreiding van een metaalrecyclingsbedrijf bij de Moeselpeel met onder andere chemicalienverwerking. Dat antwoordde wethouder Coolen op vragen van de SP tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening vorige week donderdag.

Het metaalverwerkingsbedrijf dat in de rand van natuurgebied de Moeselpeel ligt krijgt wel een nieuwe milieuvergunning van de gemeente. Dit omdat de gemeente een rechtzaak die het bedrijf had aangespannen uiteindelijk bij de Hoge Raad verloren heeft. De vergunning leidde tot veel onrust bij buurtbewoners die in grote getalen naar de vergadering waren gekomen en waarvan er drie ook gebruik maakten van het inspreekrecht. Een week daarvoor had de SP al vragen over het verlenen van de vergunning gesteld. Bewoners klagen al jaren over het bedrijf.

Het bedrijf wil groeien van een ijzerhandel naar een bedrijf waar ook chemische bewerkingen van metalen plaats mogen vinden en waar opslag van gifitige chemicalieen is toegestaan. In de afgelopen jaren werden er al illegaal electriciteitskabels afgebrand wat tot veel overlast in de buurt leidde en waarvoor het bedrijf ook werd stilgelegd. Wil het bedrijf legaal uitbreiden dan zal het onder een zwaardere miliecategorie moeten vallen waarvoor weer een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Dat zal de gemeente weigeren waardoor het bedrijf weinig heeft aan haar nieuwe milievergunning.

De vragen van de SP en de verhalen insprekers trokken goed de aandacht van alle commissieleden. Alle partijen waren het erover eens dat chemische activiteiten absoluut niet op de plek gewenst zijn en op een industrieterrein thuishoren.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘De SP en de buurtbewoners zijn blij dat onze bezorgdheid door de gehele raad is overgenomen. De wethouder was duidelijk in zijn antwoord. De gemeente zal geen toestemming verlenen voor gevaarlijke chemische verwerking die niet langs maar bijna in de Moeselpeel en tegen de woonwijk Graswinkel plaats zouden gaan vinden. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. De buurtbewoners verwachten wel dat het bedrijf het er niet bij zal laten zitten. Ze zijn blij met deze overwinning maar maken zich op voor nog vele jaren procederen en aan de bel trekken bij overlast. Ze kunnen zich in ieder geval verzekeren van de steun van de SP.’

De SP vroeg tijdens de vergadering ook hoe de gemeente gaat controleren of dat er ook daadwerkelijk niets illegaals gebeurt. Coolen antwoordde daarop dat de zaak ‘de volledige aandacht van de gemeente heeft’.

De Moeselpeel is een waardevol drassig natuurgebied vlak ten zuidoosten van Weert. In de afgelopen jaren werden in de directe omgeving boerenbedrijven verplaatst omdat ze niet meer konden groeien in het gebied vanwege belasting van de natuur. Buurtbewoners, de SP en diverse andere organisaties hielden ook met succes de komst van een nieuwe provinciale weg in het gebied tegen.

U bent hier