h

Groenstrook Kazernelaan blijft groen

20 augustus 2012

Groenstrook Kazernelaan blijft groen

groenstrook achter woningen aan de KazernelaanDe groene buffer die tussen woningen aan de Kazernelaan en het achterliggende bedrijventerrein Kanaalzone II Weert ligt mag niet bebouwd worden. Dat maakte de gemeente afgelopen week bekend aan bewoners die in actie waren gekomen tegen het plan van een projectontwikkelaar waaraan de gemeente medewerking wilde verlenen.

Toen het gebied in de jaren ´70 en ´80 van de vorige eeuw steeds meer bebouwd raakte werd een circa honderd meter brede grasstrook tussen het bedrijventerrein en de woningen vrij gelaten. In 2006 kwam een projectontwikkelaar al eens met plannen om de groenstrook met woningen te bebouwen. Niet alle bewoners hadden recht op planschadevergoeding. Omdat de SP stelde dat zowel de bestaande woningen als het bestaande bedrijventerrein aantrekkelijkheid zouden verliezen besloot de gemeente geen medewerking te verlenen aan het plan.

Eerder dit jaar kwam het plan in een gewijzigde vorm weer uit de kast. De projectontwikkelaar dreigde met een schadeclaim van vier ton bij de gemeente als de beslissing uit 2006 niet ongedaan gemaakt zou worden. Dit keer moest er één nieuwe woning en een bedrijfspand komen.
Alle buurtbewoners en ook ondernemers van het bedrijventerrein kwamen in opstand. Zij zouden in het nieuwe plan namelijk een muur van 8 meter hoog achter hun tuin of huis krijgen. De woordvoerder van de bewoners hield ook een vurig betoog in de gemeenteraad. De SP was de enige partij in de die de chantage-achtige praktijken veroordeelde en zich fel uitsprak tegen het plan. Andere partijen waren erg voorzichtig in hun standpunt tot irritatie van de bewoners en de SP.

groenstrook achter woningen aan de Kazernelaan groenstrook achter woningen aan de Kazernelaan

Omdat de projectontwikkelaar heeft besloten de dreiging met een claim te laten vallen zwicht nu ook de gemeente. De groenstrook blijft intact. De bouw van de woning mag wel doorgaan, maar deze bevindt zich buiten de feitelijke groenstrook.

SP raadslid Jeroen Goubet; 'Ik vindt het het zeker niet de schoonheidsprijs waard dat de gemeente zich onder druk heeft laten zetten. Met een dubieuze rol van de projectontwikkelaar trouwens die door verschillende belangen in het gebied nog wel eens dubbel had kunnen profiteren van het bebouwen van het gebied. Maar het resultaat is wat telt. Het succes van de bewoners is een felicitatie waard en laat maar weer eens zien dat actie voeren binnen en buiten de raad werkt'.

Woningbouw op de locatie Uilenweg / Nobellaan gaat niet door

U bent hier