h

Woningbouw op de locatie Uilenweg / Nobellaan gaat niet door

11 augustus 2006

Woningbouw op de locatie Uilenweg / Nobellaan gaat niet door

In juni stuurde de SP een brief naar de gemeente waarin vraagtekens werden gesteld bij de woningbouwplannen van een projectontwikkelaar uit Weert. Met succes. De gemeente geeft geen medewerking aan de plannen, vanwege de argumenten die de SP gaf.

De tekst van de brief:

Geachte leden,

Er worden op dit moment plannen ontwikkeld om op een terrein omsloten door de Uilenweg, de Nobellaan en het terrein van de Philipsfabriek, woningen te gaan bouwen.
Het terrein zoals hierboven omschreven, heeft de kwalificatie ‘bufferzone’.
Wij vinden het onverstandig om hier, in een bufferzone, woningen te gaan bouwen.

Als Philips binnen een jaar uit Weert vertrekt, moeten we nieuwe bedrijven aantrekken en moeten we daar dan ook ruimte voor hebben op de bedrijventerreinen. Door deze bufferzone nu te laten vervallen zal het aangrenzende bedrijventerrein voor toekomstige bedrijven minder aantrekkelijk worden.
In Weert is er een tekort aan woningen maar er is ook een groot tekort aan arbeidsplaatsen. Beide problemen moeten we oplossen, het ene probleem echter niet ten koste van het andere.

Wij pleiten er voor om af te zien van woningbouw op bovengenoemde locatie en zouden graag met u hierover in de komende vergadering van de commissie RO van gedachten willen wisselen.

Met vriendelijke groeten,
Beuvens, fractie SP

Op 8 augustus heeft het college van B&W aan omwonenden laten weten het bestemmingsplan niet te willen veranderen om op deze gronden woningbouw mogelijk te maken.
Het besluit van B&W is op dezelfde overwegingen gebaseerd als die welke in de brief van de SP worden genoemd.

U bent hier