h

Gebruikt Weert schadelijke bestrijdingsmiddelen?

27 mei 2012

Gebruikt Weert schadelijke bestrijdingsmiddelen?

De SP in de Weerter gemeenteraad wil weten of er door bedrijven die in opdracht van de gemeente werken bepaalde bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die schadelijk zijn voor met name bijen. Een zorgwekkende trend, de wereldwijde afname van het aantal bijen, wordt vrijwel zeker veroorzaakt door bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen waaronder het populaire ‘Roundup’.

‘Onlangs is vrijwel onomstotelijk bewezen dat de massale bijensterfte in de laatste jaren veroorzaakt wordt door bepaalde bestrijdingsmiddelen tegen onkruid, die tot de chemische verbindingen van glyfosfaten behoren. Bijen verliezen door contact met deze middelen hun oriëntatievermogen waardoor ze hun korf niet meer terug kunnen vinden. Ze sterven hierdoor niet alleen zelf een hongersdood maar ook de koningin van het nest waardoor het hele nest niet lang daarna sterft. Nog een bijkomend nadeel van glyfosfaten is dat ze nauwelijks afbreekbaar zijn door de natuur en dus nog vele jaren in het milieu schade berokkenen,’ aldus SP raadslid Jeroen Goubet die zelf een chemische achtergrond heeft.

De SP wil proberen om het gebruik van de schadelijke bestrijdingsmiddelen terug te dringen en het liefst te voorkomen. Goubet; ‘We willen graag weten of bedrijven of instellingen die in opdracht van de gemeente werken, zoals bijvoorbeeld De Risse, chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en dan in het bijzonder Roundup of aanverwante producten. Als dit het geval is willen we de gemeente aansporen om hier zo snel mogelijk mee te stoppen. Een beter milieu begint bij jezelf, en dus ook bij de gemeente.

Bovendien zal de SP Weert de provinciale SP aansporen om dezelfde actie te ondernemen. De Statenfractie in Noord Brabant heeft reeds vragen gesteld over het gebruik van Roundup.

SP stelt vragen over luchtkwaliteit

U bent hier