h

Paul Lempens kandidaat-senator

13 januari 2011

Paul Lempens kandidaat-senator

Paul LempensSP-raadslid en voorzitter Paul Lempens staat op nummer 13 op de concept-lijst voor de Eerste Kamer. Hij is de hoogste Limburger op de lijst.

De 36-jarige Lempens is blij met zijn plaats op de lijst. 'In het gesprek met de kandidatencommissie heb ik aangegeven ook landelijk iets te willen blijven betekenen voor de partij. Ik ken de SP goed en heb ervaring aan de overkant van het Binnenhof. Het Eerste Kamerlidmaatschap is een part-time functie, zodat ik niet te vaak in Den Haag hoef te zijn en midden in de samenleving kan blijven staan.'

Eerder dit jaar stelde Lempens zich niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer, omdat zijn hart naar eigen zeggen bij de lokale politiek ligt. In maart werd hij met voorkeursstemmen herkozen in de Weerter gemeenteraad.

De Eerste Kamer wordt op 23 mei gekozen door de leden van Provinciale Staten die op hun beurt op 2 maart worden verkozen. De SP heeft nu 12 zetels in de Senaat.

Nieuwsbericht landelijke SP over de hele lijst
Paul Lempens wordt SP Kamerlid

U bent hier