h

Kunnen kinderen veilig spelen bij de nieuwe school Aan de Bron?

3 april 2009

Kunnen kinderen veilig spelen bij de nieuwe school Aan de Bron?

Het schoolplein van de nieuwe brede school Aan de BronDie vraag heeft de SP aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Volgende week wordt de nieuwe brede school Aan de Bron aan de Maaslandlaan in gebruik genomen. Maar het terrein eromheen is nog niet af. Volgens de schooldirecteur gaat dat ook nog enkele weken duren.

Het schoolplein, het groen rond de school, een afscheiding tussen de speelplaats en de drukke Maaslandlaan, het is allemaal nog niet af. Naar aanleiding van bezorgde reacties van ouders bij de SP wil de partij weten of de gemeente de veiligheid van de kinderen op het schoolplein kan garanderen.

Het schoolplein van de nieuwe brede school Aan de Bron doet nu nog meer aan als een bouwplaats...
Het schoolplein van de nieuwe brede school Aan de Bron doet nu nog meer aan als een bouwplaats...

Ook maakt de SP zich zorgen over het parkeren rond de school. Bij de sporthal naast de school zal nog een parkeerplaats aangelegd worden. Het is de bedoeling dat ouders die hun kids op komen halen daar straks de auto parkeren. Maar de parkeerplaats is nog niet af. De school is in de afgelopen week al stilletjes aan in gebruik genomen. Ouders parkeren hun auto’s daarom nu al in de drukke Maaslandlaan. In- en uitrijdende auto’s, overstekende kinderen, bouwverkeer, allemaal erg gevaarlijk. En hoe gaat de gemeente er straks voor zorgen dat er ook daadwerkelijk alleen geparkeerd wordt op de nieuwe parkeerplaats?

Maar waar wel al kinderen spelen...</
Maar waar wel al kinderen spelen...

En waarlangs auto's voorbijrazen</
En waarlangs auto's voorbijrazen

De SP stuurde met spoed een brief met deze vragen aan het college van burgemeester en wethouders:


Aan College van Burgemeester en Wethouders
Kopie aan de gemeenteraad

Betreft: vragen op basis van art. 40 RvO met verzoek om schriftelijke beantwoording: Veiligheid en parkeren rond nieuwbouw brede school Aan de Bron.

Weert, 2 april 2009

Geacht College,

Volgende week wordt de nieuwbouw van de brede school ‘Aan de Bron’ aan de Maaslandlaan in gebruik genomen. In de laatste weken vinden er in toenemende mate al activiteiten plaats in en rond de school. De inrichting van de openbare ruimte rond de school, het schoolplein, de groenvoorziening, afrasteringen, is echter nog niet af. Naar informatie van de SP zal dit nog enkele weken duren. De SP wil u daarom de volgende vragen stellen:

  • Klopt het dat het inrichten van de openbare ruimte nog enkele weken of misschien nog wel langer in beslag zal nemen? Zo ja, hoe lang?
  • Kunt u ondanks dat de veiligheid van (spelende) kinderen op het schoolplein garanderen, met name met het oog op het drukke verkeer in de Maaslandlaan?

Daarnaast is er met het starten van de activiteiten in en rond de school nu al een toename van het aantal geparkeerde auto’s en daarmee ook het aan- en af rijden daarvan in de omliggende straten te zien. Met name de Maaslandlaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Naar informatie van de SP zal het parkeren van auto’s van ouders die hun kroost ophalen straks uitsluitend plaats gaan vinden op het terrein van de school en sporthal zelf. Zodra het terrein af is uiteraard. De SP wil u daarom de volgende vragen stellen:

  • Is dit inderdaad de bedoeling?
  • Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, en dat het parkeren en het aan- en afrijden van auto’s straks niet ten koste gaat van de veiligheid en doorstroming in met name de Maaslandlaan?

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Goubet,
Herman Beuvens,

Fractie SP

U bent hier