h

SP helpt college aan meerderheid, Frunpark definitief van de baan

30 oktober 2008

SP helpt college aan meerderheid, Frunpark definitief van de baan

 www.3d-partners.nlEen meerderheid van SP, PvdA en CDA in de Weerter gemeenteraad steunde gisteren tijdens de raadsvergadering het collegevoorstel vóór het opknappen van bedrijventerrein Moesdijk en tegen de ontwikkeling van een Frunshoppark.

Coalitiepartij VVD stemde tegen het voorstel van B&W om bedrijventerrein Moesdijk op te knappen, en viel daarmee haar eigen wethouder Anton Kirkels af. Deze vreemde situatie ontstond eerder deze maand toen het college haar voorstel presenteerde en de VVD aangaf tegen te zijn.

In de raad bleken toen alleen oppositiepartij SP en coalitiepartij PvdA het collegevoorstel te steunen. VVD was tegen, en het CDA twijfelde nog, tot ergernis van de SP. De overige (oppositie)partijen Weert Lokaal, D66 en Kernpunt waren vóór het Frunpark op het nieuwe bedrijventerrein Kampershoek-Noord. Het CDA ging gisteren alsnog overstag, waardoor er een raadsmeerderheid ontstond. Vooral de wil van de ondernemers op bedrijventerrein Moesdijk om de eigen locatie op te knappen gaf voor de christen-democraten schijnbaar de doorslag.

Opmerkelijk was dat Weert Lokaal raadslid en voormalig wethouder René Verheggen zich onthield van stemming en de raadsvergadering zelfs tijdelijk verliet. ‘Gezien mijn betrokkenheid bij dit dossier en met name bij de planontwikkeling van Focus/De Vlier, in zowel inhoudelijke als procesmatige zin, en mede ter voorkoming van ook maar een schijn van belangenverstrengeling, zie ik om voor mij moverende redenen af van deelname aan de beraadslagingen en aan de besluitvorming in deze, en zal ik de raadsvergadering nu tijdelijk verlaten’. Aldus Verheggen. Verheggen voerde echter tijdens eerdere vergaderingen wel het woord over het Frunpark namens Weert Lokaal.

Het college en een meerderheid van de raad hebben volgens de SP een verstandige keuze gemaakt. Het dossier ‘frunshoppark’ lijkt hiermee definitief afgesloten. er moet nu snel begonnen worden met het maken van goede plannen voor het opknappen van bedrijventerrein Moesdijk. Het verbeteren van de Roermondseweg, en het opnieuw ontwikkelen van sportpark Leuken, dat binnenkort verdwijnt, moeten hierin meteen meegenomen worden.

SP blij met afketsen ‘frunshoppark’

U bent hier