h

Nieuw stadhuis van 15,7 naar 28 miljoen euro

18 maart 2008

Nieuw stadhuis van 15,7 naar 28 miljoen euro

Oudere schets van een stadhuis aan de WilhelminasingelIn september 2005 besloot de gemeenteraad om, in plaats van het huidige stadhuis te renoveren, een nieuw stadhuis te laten bouwen. Dat zou bijna even duur zijn als renovatie, namelijk 15,7 miljoen euro, inclusief verhuizing. Nu, twee en een half jaar later, blijkt dit niet te kloppen. Een nieuw stadhuis aan de Wilhelminasingel kost exclusief parkeergarage 28 miljoen euro, bijna twee keer zo veel.

Uit alle openbare gegevens trekt de SP de conclusie dat een nieuw stadhuis in Centrum Noord aan het kanaal ongeveer 3 miljoen euro goedkoper zou kunnen zijn dan nieuwbouw aan de Wilhelminasingel, rekening houdend met de prijsstijgingen uiteindelijk in 2011 zouden moeten betalen. Daarnaast is het bouwen van een parkeergarage in kantorenpark Centrum Noord goedkoper dan aan de Wilhelminasingel.

Daarnaast voorziet de SP grote problemen in het extra "dichtslibben" van de binnenstad door verkeer, én een nog grotere parkeerdruk. De nadelen daarvan zullen zeker merkbaar worden in de omliggende wijken die nu al klagen over het parkeerproblemen.

Maar de raad, met uitzondering van de SP en D’66 bleek niet gevoelig voor deze argumenten en heeft besloten om de bouw van een nieuw stadhuis aan de Wilhelminasingel, inclusief parkeergarage van 8,5 miljoen euro, toch door te zetten.

Dat betekent nu een financieel gat van € 4.000.000,- op de begroting, bovenop het tekort wat de komende jaren sowieso al zou ontstaan. Dat probleem kan alleen maar worden opgelost door in de komende jaren andere wensen en verlangens van verenigingen en instellingen niet in te willigen, kortom bezuinigen of schrappen van andere (bouw)projecten.

“Er was nog geen jaar geleden onvoldoende geld om de Boostenvleugel van het Bisschoppelijk College te behouden, en er was ook geen geld om voetbalclub DESM snel aan een nieuwe locatie te helpen. Verenigingen zitten ook met smart te wachten op een nieuwe "Poort van Limburg". Geld hiervoor zal niet beschikbaar zijn’ aldus SP-raadslid Herman Beuvens

De SP vindt het dan ook onverklaarbaar dat de raad en College wel flink in de buidel willen en kunnen tasten als het gaat om een nieuw stadhuis. Om nog maar te zwijgen over de financiële problemen die dit oplevert, waarvan de burger uiteindelijk weer de dupe is.

SP: plan stadhuis en parkeergarage Wilhelminasingel te duur; onderzoek Centrum-Noord

U bent hier