h

Rudy Nordhausen over het belang van cultuur in Weert

15 februari 2008

Rudy Nordhausen over het belang van cultuur in Weert

Rudy NordhausenAfgelopen week mocht elke raadsfractie tijdens de commissievergadering Welzijn een presentatie houden over haar visie op cultuur in Weert. Dit gebeurde omdat de gemeente Weert een cultuurnota op gaat stellen, en daarbij intensief met politieke partijen, organisaties en verenigingen wil spreken om een zo breed mogelijk gedragen plan te kunnen maken.

De laatste keer dat de gemeente Weert haar cultuurbeleid nog eens goed op de kaart heeft gezet, dateert van 1997. Inmiddels, ruim 10 jaar verder, zijn er allerlei ontwikkelingen die het nodig maken die beleidsvisie van toen van een actueel jasje te voorzien. De toekomst van het Munttheater in Weert, De Bosuil, het monument De Lichtenberg, de mogelijke realisatie van een erfgoedhuis, de wens om meer kunst in de openbare ruimte te plaatsen; zomaar wat thema’s die vragen om visie en standpunten.

Uiteraard heeft de SP een uitgesproken mening over cultuur. Het is een onmisbare basis voor onze beschaving. De inbreng van de SP ging dan ook het verste van alle partijen. Naar mening van de SP kan Weert nog meer leven, moet iedereen deel kunnen nemen aan culturele activiteiten, en moeten jongeren graag in Weert willen wonen. Daar kan alleen een goed (laagdrempelig) cultureel klimaat voor zorgen. Die mening werd uitgebreid kenbaar gemaakt door SP raadslid Rudy Nordhausen tijdens de commissievergadering.

De VVD reageerde instemmend op het verhaal van de SP, maar zag, financiële belemmeringen. Het CDA was erg terughouden, en kwam zelf helaas met een weinig vernieuwend verhaal.

De financiering van haar cultuurvisie is volgens de SP geen belemmering, er horen namelijk keuzes bij. De SP maakt nu eenmaal andere keuzes dan dit college. Cultuur draagt enorm bij aan het welzijn van mensen, en daarmee indirect ook aan tal van andere terreinen zoals de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, veiligheid enzovoorts. Gelukkig kwamen ook andere partijen tijdens de commissievergadering tot deze conclusie, want ‘voor iedere euro die je in cultuur stopt, krijg je er op een andere plek 2 à 3 terug’.

Visie van de SP op cultuur in Weert
De gemeente Weert op haar website over de cultuurnota

U bent hier