h

Bibliotheek

24 mei 2017

1 juni: thema-avond kinderarmoede

Foto: onbekend / www.sp.nl

SP Weert organiseert donderdag 1 juni 2017 om 20.00 uur, een thema-avond over kinderarmoede in de bibliotheek in Weert. Tijdens deze avond zullen wij de problematiek van kinderarmoede op diverse manieren aan het licht brengen. Het tegengaan van kinderarmoede is voor de SP zowel op landelijk als op lokaal niveau een belangrijk onderwerp.

Lees verder
5 april 2011

Opinie: Bibliotheek niet verder uitkleden

Boeken op de plankDe SP wil het verder uitkleden van de bibliotheek in Weert en omgeving stoppen. Gemeenten kunnen verschillende 'paketten' kiezen waarin hetgene wat de bibliotheek moet doen staat. De gemeenten kiezen voor 'lezen, leren en informeren', terwijl de belangrijke functies 'ontmoeting en cultuur' als zakelijk 'pluspakket' worden gepresenteerd. SP-raadslid Paul Lempens reageert.

Lees verder
17 juli 2010

Bezuinigingen Bibliotheek niet ten koste van dienstverlening burger

biebboekenBezuinigingen op de bibliotheek mogen niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening aan de burger. Dat heeft het college van B&W beloofd na opmerkingen van de SP. Nieuwe onderhandelingen over de prestatieafspraken met de bieb worden met die inzet ingegaan aldus de wethouder.

Lees verder
11 juni 2008

SP biedt commissie cultuur en welzijn notitie over de bibliotheek aan

Wat is de essentie en het belang van de bibliotheek in de samenleving? In de notitie over de bibliotheek, die de SP gisteren aanbood aan de raadscommissie Cultuur en Welzijn staat dit verwoord.

Lees verder
24 april 2008

Stramproyenaren tevreden over bibliotheek

De bibliotheken van de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Maasgouw gaan binnenkort fuseren. Reden voor de SP om bezoekers van de bibliotheek in Stramproy eens te vragen wat zij van hun bieb vinden, en wat er beter kan.

Lees verder
12 maart 2008

SP’ers brengen bezoek aan Weerter bieb

SP'ers op werkbezoek in de Weerter bibliotheekEen groepje Weerter SP’ers bezocht gisteravond de openbare bibliotheek in Weert. Directe aanleiding voor het bezoek was, naast natuurlijk meer te weten komen over de bieb, de voorgenomen fusie van de Weerter bibliotheek met die in de gemeenten Nederweert, Leudal, en Maasgouw.

Lees verder
15 februari 2008

Rudy Nordhausen over het belang van cultuur in Weert

Rudy NordhausenAfgelopen week mocht elke raadsfractie tijdens de commissievergadering Welzijn een presentatie houden over haar visie op cultuur in Weert. Dit gebeurde omdat de gemeente Weert een cultuurnota op gaat stellen, en daarbij intensief met politieke partijen, organisaties en verenigingen wil spreken om een zo breed mogelijk gedragen plan te kunnen maken.

Lees verder
27 januari 2007

SP'ers dragen voor op gedichtendag

 Riya GeboersTijdens de nationale gedichtendag op 25 januari, namen twee SP-ers deel aan activiteiten, georganiseerd op de benedenverdieping van de openbare bibliotheek in Weert. Jeroen Goubet en Jos Smeets lazen beide een zelfgekozen tekst voor. Vorig jaar lazen bestuursleden Ellen Coenen en Rudy Nordhausen ook al voor op dit evenement.

Lees verder
27 januari 2006

SP'ers dragen voor op gedichtendag

GedichtendagOp de gedichtendag 26 januari, namen twee SP-ers deel aan de activiteiten, georganiseerd in de bovenzaal van de openbare bibliotheek in Weert. Ellen Coenen en Rudy Nordhausen lazen beide een zelfgekozen tekst voor. Vorig jaar las Paul Lempens, raadslid voor de SP ook al voor op dit evenement.

Lees verder
5 november 2005

SP wijst verdere bezuinigingen Maatschappelijk Werk en Bibliotheek af

Verdere bezuinigingen op het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en de Bibliotheek leidden tot onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen volgens de SP. Bij het AMW ontstaan wachtlijsten en de Bibliotheek kan niet investeren in haar toekomst als breed informatiecentrum. Sinds deze week lijkt er een meerderheid die het met de SP eens is.

Lees verder

U bent hier