h

Bezuinigingen Bibliotheek niet ten koste van dienstverlening burger

17 juli 2010

Bezuinigingen Bibliotheek niet ten koste van dienstverlening burger

biebboekenBezuinigingen op de bibliotheek mogen niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening aan de burger. Dat heeft het college van B&W beloofd na opmerkingen van de SP. Nieuwe onderhandelingen over de prestatieafspraken met de bieb worden met die inzet ingegaan aldus de wethouder.

Woordvoerder cultuur Paul Lempens wees er op dat Bibliocenter (fusienaam van de bibliotheken in Westelijk Midden-Limburg) juist kortgeleden met de gemeente afspraken heeft gemaakt vanwege de fusie. Juist als je een fusie en reorganisatie ingaat, ga je uit van zekerheden, zoals het subsidiebedrag en wat de gemeente van je verwacht.

Toch heeft de gemeente aan onder andere de Bibliotheek medegedeeld dat er niet wordt geïndexeerd. Dit is tegen de fusie-afspraken is. De wethouder kondigde aan nieuwe onderhandelingen te starten om er toch uit te komen.
De SP heeft daarbij aangetekend dat door deze bezuinigingen de dienstverlening aan de burger onder druk kan komen, terwijl in het coalitieakkoord staat dat dit niet de bedoeling is.

De wethouder heeft daarop in de raadsvergadering van 15 juli toegezegd dat bezuinigingen op Bibliocenter niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening aan de burger. Hij maakt een voorbehoud voor wijzigingen in het bibliotheekwerk vanwege de landelijke bibliotheekvernieuwing. De SP ging daarmee akkoord.

U bent hier