h

SP’ers brengen bezoek aan Weerter bieb

12 maart 2008

SP’ers brengen bezoek aan Weerter bieb

SP'ers op werkbezoek in de Weerter bibliotheekEen groepje Weerter SP’ers bezocht gisteravond de openbare bibliotheek in Weert. Directe aanleiding voor het bezoek was, naast natuurlijk meer te weten komen over de bieb, de voorgenomen fusie van de Weerter bibliotheek met die in de gemeenten Nederweert, Leudal, en Maasgouw.

De bibliotheek is de meest bezochte publieke instelling van ons land. Zo’n 25 procent van de Weertenaren is lid van de bibliotheek. Dat is een flink aantal, maar het betekend ook dat 75 procent van de mensen niet lid is. Dat is jammer want het is velen wellicht onbekend dat de bieb veel meer is dan een plaats waar je boeken kunt lenen.

De bieb is meer dan boeken alleen

In een presentatie gegeven door de directrice werd de SP’ers uitgelegd wat de bieb nog meer zoal doet. De bibliotheek heeft vijf ‘pijlers’ waarin ze diensten aanbiedt:

  • Informatie en kennis. Een mens heeft tegenwoordig enorm veel informatie tot zijn beschikking wat voor een groot deel te danken is aan de komst van het internet. Maar met zoveel informatie is het soms moeilijk om door de bomen het bos niet meer te zien. De bieb wil zich daarom opwerpen als een soort van ‘informatieregisseur’. De berg informatie wordt als het ware voorgesorteerd maar uiteraard objectief aangeboden. Met een zoekvraag kun je vaak dus beter bij de bieb terecht dan bijvoorbeeld bij Google.
  • Educatie. De bieb speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Naast samenwerking met scholen in de regio verzorgt de bieb zelf ook bijvoorbeeld volwasseneneducatie.
  • Cultuur. De bibliotheek wil een verbindende factor vormen in cultuur. Dat doet ze bijvoorbeeld door het medeopzetten en deelnemen aan culturele evenementen en activiteiten. Maar ook door samen te werken met bijvoorbeeld het gemeentearchief.
  • Lezen, de traditionele bibliotheek. Naast het uitlenen van boeken wil de bibliotheek ook het lezen op zich, en de taalkennis van mensen bevorderen.
  • Podium, wellicht de minst functie van de bieb. De bibliotheek wil steeds meer een podium vormen voor ontmoeting en debat. Daarmee draagt ze bijvoorbeeld ook bij aan de integratie.

Tijdens de presentatie kwam ook de fusie van de Weerter bibliotheek met de bibliotheken in Nederweert, Leudal en Maasgouw te sprake. Die zal plaats vinden op 1 juli aanstaande. De SP is vaak geen voorstander van fusies in de publieke voorzieningen. Meestal leiden ze tot verschraling van aanbod, het verder op afstand plaatsen van de voorziening, en het verlies van arbeidsplaatsen.

De Weerter openbare bibliotheek

Bij deze fusies lijken die verslechteringen niet op te gaan. Het aanbod van de bieb zal alleen maar toenemen doordat de collecties gebundeld worden. Maar dat is niet het enige. Bezoekers kunnen straks met één pasje hun boeken lenen in Weert en weer inleveren bij een willekeurige bibliotheek in de vier gemeenten. Of andersom natuurlijk. Door de fusie is het ook mogelijk een fijnmaziger net werk op te zetten. Zo valt te denken aan servicepunten in de kerkdorpen. Tot slot zal de fusie uitdrukkelijk niet leiden tot ontslagen van werknemers.

Na de interessante presentatie was het tijd voor een korte rondleiding door het gebouw van de Weerter bibliotheek. Ook hier werd veel van opgestoken. Duidelijk was te merken dat de bieb zichzelf steeds probeert te vernieuwen en te verbeteren om het allemaal nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers.

Werkbezoek in de Weerter bibliotheek

De SP komt binnenkort met een notitie over de bibliotheek. In de notitie zal de partij ingaan op hoe zij de bibliotheek tegen de bieb aankijkt: hoe is de rol van de bieb in de samenleving, en hoe zou die nog groter kunnen worden. Het werkbezoek aan de bibliotheek biedt geboeg voer om die analyses en stellingen nog scherper te maken!

Werkbezoek in de Weerter bibliotheek Werkbezoek in de Weerter bibliotheek Werkbezoek in de Weerter bibliotheek

De bijdrage van de SP aan de cultuurnota onlangs, waarin ook al kort de visie van de op de bibliotheek wordt uitgezet
Op de bres voor de bieb in 2005: SP wijst verdere bezuinigingen bibliotheek af

U bent hier