h

SP Tweede Kamerleden weten Weert te vinden!

26 juni 2007

SP Tweede Kamerleden weten Weert te vinden!

Het kabinet ging 100 dagen ‘het land in’. Sinds de SP in 1994 (5000 dagen geleden) haar entree maakte in de Tweede Kamer gaan de inmiddels 25 kamerleden bijna elke week het land in om te spreken met mensen, instellingen en organisaties. In de afgelopen weken en maanden was ook Weert meermalen aan de beurt.

SP Kamerleden op bezoek in Weert

  • Hugo Polderman, woordvoerder Natuur en Landschap, wandelde eind april mee in het kader van onze actie met bewoners tegen het zuidtracé van de Roermondseweg (N280) langs natuurgebied Moeselpeel en Kootspeel.
  • Krista van Velzen, woordvoerder Dierenwelzijn, was in juni aanwezig bij een werkbezoek aan Lemmers Food Group op Laar, georganiseerd door de commissie uit de Tweede Kamer. Zij stelde kritische vragen over de schaduwkanten van de bio-industrie, onder andere de belangen van omwonenden. De raadsfractie had haar hierover geïnformeerd. Buurtbewoners voerden actie bij het bedrijf tijdens het werkbezoek, nadat ze hierover op de hoogte waren gesteld.
  • Emile Roemer, woordvoerder Verkeer, kwam half april op werkbezoek om zich ter plaatse te informeren over de IJzeren Rijn. Hij sprak ook met bewoners in Budel, Roermond en met vertegenwoordigers van de gemeente en natuurorganisaties.
  • Sadet Karabulut en haar fractiemedewerker Janny Udo waren begin juni op bezoek bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Weert. Ze spraken over de bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, de vraagwijzer en werkprojecten. Na bezoeken aan grotere en kleinere gemeenten was de ervaring in de middelgrote gemeente Weert een welkome aanvulling op de kennis van onze woordvoerder.
  • Henk van Gerven bracht op zijn eigen verzoek half juni een werkbezoek aan het Sint Jans Gasthuis, om zich te kunnen in de problematiek van kleine streekziekenhuizen. Aanleiding was de voorgenomen fusie met Roermond, die niet doorging.
  • Hans van Leeuwen was te gast op het door ROOD op 10 juni georganiseerde festival SPektakel in De Bosuil. Hij is de bedenker van dit festival dat 5 jaar geleden door de partij landelijk voor het eerst werd georganiseerd. Hans is beeldend kunstenaar en heeft ook het logo ontworpen, dat nu nog wordt gebruikt op de posters en flyers.
  • Bij bijna alle bezoeken waren ons eigen Tweede Kamerlid Paul Lempens en leden van het bestuur en fractie uiteraard ook aanwezig.

U bent hier