h

Henk van Gerven brengt werkbezoek aan St. Jans Gasthuis

15 juni 2007

Henk van Gerven brengt werkbezoek aan St. Jans Gasthuis

Henk van GervenSP Tweede Kamerleden Henk van Gerven en Paul Lempens brachten vandaag een werkbezoek aan het Sint Jans Gasthuis in Weert. Directe aanleiding voor het bezoek waren de fusieperikelen rond het ziekenhuis in het afgelopen jaar.

Henk van Gerven, van beroep uit huisarts en later ook nog enkele jaren wethouder in Oss, is woordvoerder ziekenhuiszorg voor de SP in de Tweede Kamer. Naast hem en het Weerter kamerlid Paul Lempens was ook Jeroen Goubet van de SP afdeling Weert bij het werkbezoek aanwezig.

In het ziekenhuis werd onder andere gesproken en gediscussieerd met algemeen directeur Henri Janssen, voorzitter van de medische staf Hans Hollanders, leden van de cliëntenraad, ondernemingsraad, en de verpleegkundige adviesraad. Maar er werd ook een ronde langs enkele afdelingen gemaakt om indrukken op te doen, en met het verplegend personeel op de werkvloer te spreken.

De belangrijkste reden voor het werkbezoek was de fusie tussen het Sint Jans Gasthuis en het Laurentius ziekenhuis in Roermond, die vorige maand definitief afketste. De SP wilde graag van verschillende mensen binnen het ziekenhuis hun mening hierover horen, om zo een goed beeld te krijgen van de situatie en de problemen die meerdere kleinere ziekenhuizen kennen. Dat draagt bij aan het verder verfijnen van de visie van de SP op de gezondheidszorg.

De SP geloofd niet in de almaar toenemende schaalvergroting in de gezondheidszorg. Reden voor fusies zijn vaak kostenbesparingen De SP wil dat ziekenhuizen alleen fuseren als daar een gedegen medische noodzaak voor is. Om de financiële motivering voor fusies terug te dringen bekijkt de SP nu of het mogelijk is kleinere ziekenhuizen bijvoorbeeld een extra toeslag te geven. De indrukken in het ziekenhuis vandaag versterken die opvatting, en zullen nog vaak gebruikt kunnen worden tijdens bijvoorbeeld kamerdebatten. De hele gang van zaken kan ook als voorbeeld dienen voor soortgelijke ontwikkelingen elders in het land.

SP Kamerleden leggen met grote regelmaat werkbezoeken in het land af om de situatie ‘op de werkvloer’ goed in beeld te houden. In tegenstelling tot de ‘honderd-dagen-werkbezoeken’ van het nieuwe kabinet, doet de SP dit het hele jaar door.

Fusie ziekenhuizen nu echt definitief van de baan

U bent hier