h

Luchtkwaliteit Weert heeft nog steeds aandacht nodig

4 mei 2007

Luchtkwaliteit Weert heeft nog steeds aandacht nodig

RoermondsewegVorig jaar stelde de SP vragen over de te hoge concentratie fijn stof in de atmosfeer boven Weert. De gemeente gaf toen aan dat hier reeds een onderzoek naar liep. De resultaten van dat onderzoek zijn al enige tijd bekend, en werden onlangs nog eens onderstreept door een ander onderzoek van Milieudefensie: de lucht rond twee Weerter wegen is meer vervuild dan toegestaan. De SP wil nu weten wat het college concreet gaat doen om deze vervuiling aan te pakken

De twee Weerter wegen in kwestie zijn de Roermondseweg tot aan de spoorwegovergang en het gedeelte van de Maaseikerweg dat binnen de Ringbaan ligt. De Europese normen voor luchtkwaliteit worden hier overschreden omdat er sprake is van veel verkeer en bebouwing die dicht op de weg staat waardoor vervuiling langer blijft hangen. De SP wil graag weten wat het college hieraan gaat doen, en binnen welke termijn. Het wonen in de buurt van deze wegen levert namelijk gezondheidsrisico op, en kan zelfs leiden tot een kortere levensduur.

Roermondseweg
Één van de plaatsen waar de luchtkwaliteit niet aan de normen voldoet: de Roermondseweg richting Maaspoort.

Er zijn goede ‘groene’ oplossingen om luchtvervuiling terug te dringen, zoals te lezen is een artikel van de Milieufederatie Limburg. Een slimme aanplant van bomen en bepaalde plantensoorten langs ‘vuile’ wegen vangt allerlei luchtvervuiling weg. Waar dat niet mogelijk is kan het laten begroeien van gevels langs wegen met bijvoorbeeld klimop ook al bijdragen aan de luchtkwaliteit.

De gemeente Maastricht experimenteert al met dit soort maatregelen. De SP zou dit ook graag in Weert zien, want hoewel Weert al vrij groen is, kan het altijd beter en slimmer. Uitgekiende beplanting, ook op andere plaatsen dan langs vuile wegen, levert een bijdrage aan de algemene luchtkwaliteit in de stad.

Door plekgerichte en meer algemene aanleg van slimme beplanting, wordt Weert zuiverder en nóg groener, waardoor de ‘stad in het groen’ haar naam weer eer aan gaat doen.

De vragen die de SP aan het college stelde:


Betreft: schriftelijke vragen op basis van art. 40 RvO: Luchtkwaliteit in Weert

Aan het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie aan de raad

Weert, 20 april 2007

Geacht College,

Vorig jaar stelde de SP vragen over de te hoge concentratie fijn stof in de atmosfeer boven Weert. U gaf in een antwoord hierop aan dat u de luchtvervuiling binnen de gemeente reeds in kaart liet brengen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is via het BIS gepubliceerd.

Uit uw eigen onderzoek, maar ook uit een onderzoek van milieudefensie, bleek dat de lucht op een paar wegen in en rond Weert meer vervuild is dan toegestaan. Het betreft de Roermondseweg en een deel van de Maaseikerweg.

De normen voor luchtkwaliteit worden hier overschreden omdat er sprake is van veel verkeer en bebouwing die dicht op de weg staat, waardoor vervuiling langer blijft hangen. Het wonen in de buurt van deze wegen levert een aanzienlijk gezondheidsrisico op door inademing van de vervuiling, en kan zelfs leiden tot een kortere levensduur. De SP maakt zich hier zorgen over en wil u daarom ook de volgende vragen voorleggen:

  • Zijn er reeds concrete maatregelen genomen om de vervuiling rond deze wegen te verminderen?
  • Zoniet, zijn deze maatregelen dan wel in ontwikkeling?

Het is niet ondenkbaar dat de te hoge concentratie fijn stof boven Weert en de luchtvervuiling langs de wegen verband met elkaar houden. Fijn stof is tenslotte een belangrijk bestanddeel van luchtvervuiling. De SP wil u daarom tot slot vragen:

  • Is het mogelijk dat deze twee zaken verband met elkaar houden?
  • En kunnen maatregelen teneinde beide zaken aan te pakken mogelijk gecombineerd worden?

Namens de SP Weert,

H.J.H. Beuvens

SP stelt vragen over luchtkwaliteit in Weert

U bent hier