h

Wat heeft de SP gedaan de afgelopen periode? Een verantwoording

19 december 2005

Wat heeft de SP gedaan de afgelopen periode? Een verantwoording

In de vier jaar dat de SP in de gemeenteraad zit hebben wij ons binnen en buiten de gemeenteraad ingezet voor een groot aantal zaken. En met succes! Hieronder een bloemlezing uit het werk waarin actie en fractie zijn gecombineerd.

 • Succesvolle inzet, samen met bewoners en organisaties, voor het behoud van het groene gebied Sint Theunis met volkstuincomplex Lamershof, scoutingcentrum De Boshoek, en TC van Horne. Plan Gordijn werd afgekeurd door de gemeenteraad.
 • Een rapport met 25 verbetervoorstellen voor een meer sociale werkvoorziening “De Risse”, gebaseerd op diverse gesprekken met werknemers en op acht jaar ervaringen, acties en onderzoek. Unanieme steun voor een motie voor controle op het sociaal beleid.
 • “Plan-Tak” voor heringebruikname van het oude stadhuis als representatieruimte.
 • Strijd met bewoners voor het behoud en het opknappen van betaalbare goede woningen op Fatima, Keent, Leuken en Groenewoud. Samen hebben wij een kritische huurderorganisatie voor heel Weert opgezet.
 • Actieve inzet met groepen en bewoners voor het behoud van groen zoals monumentale bomen.
 • Actieve ondersteuning van de jonge skateboarders in hun strijd voor een eigen plek en voor het behoud van de skateboardhal op de Straevenweg.
 • Aanpak van het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals de ammoniaktrein door Weert
 • Actieve inzet, samen met oudere zwemmers, om voor een redelijk bedrag te kunnen blijven zwemmen.
 • Behoud van de leefbaarheid door de instandhouding van een strook groen achter de flats aan de Dillenburg/Willem de Zwijgerstraat en de huizen aan de Oudenakkerstraat op Moesel.
 • Huis-aan-huis onderzoek in de wijk Keent over de voorkeur van de wijkbewoners voor een locatie voor de nieuwe brede school in de wijk.
 • Tussenkomst om de gedwongen verhuizing van bewoners van verpleeghuis St. Martinus naar Maarheeze te verhinderen.
 • Samen met vrijwilligers-chauffeurs en Provinciale Statenfractie inzet voor het behoud van de buurtbus Boshoven-Station-Keent- de IJzeren Man.
 • Buurtonderzoek rond het Molenakkerplein en aankaarten van de overlast bij de gemeente.
 • Actieve inzet voor meer en betere jongerenhuisvesting, nu en in de toekomst, onder andere voor de bewoners van het pand Van der Lugt op Keent en het pand Kirkels aan de Parallelweg. Dit laatste samen met vluchtelingenwerk.
 • Inzet, samen met ouderenorganisaties, wijkraden en een ondernemer, om het postkantoor in de Kruisstraat te behouden voor Weert-Zuid.
 • Werkbezoek van Tweede en Eerste Kamerleden in verband met de heringebruikname van de IJzeren Rijn door Weerter stad en natuur.
 • Verzet tegen samenvoeging van gemeentelijke sociale diensten, onder andere door uitkeringsgerechtigden op te zoeken en te informeren.
 • Landelijke campagne “Red de Solidariteit” met discussieavonden en, samen met andere partijen en vakbonden, de mobilisatie van mensen voor de grote vakbondsdemonstratie op 2 oktober 2004.
 • Informatie en mobilisatie van de buurtbewoners rond de plannen voor uitbreiding van de Militaire School in de Kazernebuurt.
 • Diverse openbare avonden over uiteenlopende onderwerpen, onder andere in het politiek café.
 • Activiteiten van een groep SP-jongeren onder jongeren, onder de naam ROOD.
 • Als enige Weerter partij actieve inzet in de succesvolle campagne tegen de Europese Grondwet.
 • Individuele hulp en informatie aan veel mensen via de SP hulpdienst.

Op de hele website vindt u over alle voornoemde onderwerpen meer informatie in dossiers en in het archief

U bent hier