h

De Van Horne Kazerne en tactiek zijn nauw verbonden met elkaar.

21 september 2021

De Van Horne Kazerne en tactiek zijn nauw verbonden met elkaar.

Foto: Nico van den Bent

De zeer gelikte en mooie presentatie van de plannen voor de Van Horne Kazerne (HK) én de wijze waarop in de media de gemeenschap van Weert in een bepaalde richting wordt gekneed, is werkelijk van topniveau te noemen.

Horne Quartier, een groep investeerders, huurt een bureau in om plannen te maken voor het 17ha grote kazerneterrein waarmee zij het hoogst mogelijke rendement kan behalen. Vervolgens paaien zij het ambtelijk apparaat en de gemeente en hup, ineens wordt het plan een “gebiedsvisie” genoemd. Zelfs logo's van de gemeente, ambtenaren én de wethouder zijn aanwezig, het PR-circus van de gemeente draait dus op volle toeren mee.  Geen enkele democratisch gevormde opdracht uit de gemeenteraad ligt vóór aan deze visie, slechts een van de investeerders met puur commerciële doeleinde.

Het projectteam gooit de mensen zand in de ogen.

De plannen voor enkele hoge woontorens zal menig wijkbewoner rond de kazerne verschrikkelijk vinden. In de toekomst kunnen bewoners vanuit de woontoren in hun tuin, zwembad en slaapkamer kijken, iets waar de huidige bewoners 30 tot 45 jaar lang nooit last van hebben gehad. Hiertegen zullen zij gegarandeerd tegen in protest komen en dit zullen zij vast winnen. Echter de projectontwikkelaar heeft uiteraard allang een plan klaar liggen voor grondgebonden villa’s op die plekken waardoor het rendement zal stijgen.

Tijdens de vragenronde verraste ik de ontwikkelaars met een erg accurate berekening. Namelijk, dat bij een gebouw van 26 meter hoog er op 21 december om 12 uur ‘s middags een gebied van 100,5 meter géén zon zou krijgen met een zonhoek van 14,5 graad. Overigens betekend dat, dat tussen 21 oktober en 21 februari de zonhoek slechts tussen de 35 en 20 graden is dus dat een heel gebied geen zon zal hebben gedurende die maanden(iets met sos-cas-toa, leve de wiskundelessen). Volgens de projectontwikkelaars was mijn berekening erg prematuur en zou pas in een veel later stadium aan bod komen, wat mij sterkt in mijn redenering dat deze torens een afleidingsmanoeuvre zijn om de huidige wijkbewoners wat te geven om zich op stuk te bijten.

Er wordt gesmeten met woorden als ‘groen’ en ‘biodiversiteit’ maar in de kantlijn komt kort een opmerking voorbij dat de gracht waar het water opgevangen moet gaan worden niet werkt. De kosten hiervoor mag de gemeente (jij en ik) natuurlijk gaan betalen. Daarnaast worden de lanen in de wijk vaak benoemd, het vernielen van deze lanen door fout snoeiwerk echter geen enkele keer.
Zorg, educatie, sport en wonen zijn de maatstaf

De mensen die in de zorgunits komen te wonen zouden het groen moeten gaan onderhouden in de wijk, in diezelfde zorgunits zouden stagiaires hun vak kunnen leren. Ik noem dat geen educatie maar goedkoop personeel.

Voor de sport wordt een “runnerspad” aangelegd zodat mensen kunnen joggen. De jeu de boules club en de tennisclub worden gespaard. Daarintegen wordt in de plannen Turnvereniging “Jan van Weert” de poort gewezen en zijn zij niet meer welkom op het complex. Dit betekend dat de vereniging samen met de gemeente moet gaan zoeken naar een nieuw onderkomen en de kosten zijn dan voor ons, de belastingbetaler.

In een gebied waar zorg, educatie, sport, sociaal maatschappelijk en ontwikkeling en in zeer beperkte mate wonen (als in zorgwoningen) de maatstaf zouden moeten zijn hebben de investeerders hier een ander beeld bij dan ik. In de presentatie praat men van introvert en extravert, maar dan wel waar het hén uitkomt. Extravert als in status en uitstraling van exclusiviteit en introvert als het gaat om goedkope arbeid in de wijk.

De Lichtenberg

Op mijn vraag of de kunsthal bij de ingang van de lichtenberg blijft bestaan kreeg ik gelukkig een bevestigend antwoord, al moest een topambtenaar de projectontwikkelaar uitleggen waar deze zich bevond. Over de Lichtenberg wordt maar heel summier gesproken en op mijn opmerking dat de eigenaar al heel veel had kunnen herstellen aan de lichtenberg antwoorde men niet. Dit omdat er reeds voorstellen bij de gemeente zouden liggen.

Volkshuisvesting of verdienmodel

Natuurlijk snap ik dat er wat moet gebeuren met deze plek en ja er mag wat aan verdient worden, maar om in deze tijd van een falende volkshuisvesting een exclusieve wijk in een bestaande exclusieve wijk te bouwen om er zoveel mogelijk aan te verdienen laat duidelijk de problemen van de wooncrisis zien. Steeds weer zei de projectontwikkelaar niet terug te kijken maar vooruit, mijn volgende adviezen voor de toekomst wil ik dan wel geven.

Mijn advies aan de gemeente is om volkshuisvesting weer in eigen hand te nemen. Koop volgende keer weer zo’n terrein, en verkoop het niet binnen 24 uur aan de hoogstbiedende partij, ontwikkel het zelf en durf als gemeente zelf de verhuurder te worden van sociale huurwoningen zonder winstoogmerk. Steek de opbrengst hiervan in passende woningen, appartementen voor jong en oud en in een zorgbuurthuis waardoor ouderen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Het kan, het is slechts een kwestie van willen.

Ik adviseer alle wijkraden van Weert om subsidies en steun te vragen bij de gemeente om zelf met mooie bureautjes gebiedsvisies op te gaan stellen voor hun eigen wijk. En dan dié visie er bij de gemeenteraad door te drukken. Als investeerders het kunnen, dan kunnen wijkraden het ook.

Tenslotte raad ik de gemeenteraad aan om een raadsenquête in te zetten om te kijken hoe dit alles heeft kunnen gebeuren zonder democratische inspraak. Echter zullen ze in plaats daarvan  “wensen en bedenkingen” mogen indienen om zo hen het stof in de ogen te laten gooien.

Word vervolgd…

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier