h

Week ter bestrijding van armoede

21 oktober 2020

Week ter bestrijding van armoede

Foto: onbekend

Ik wil in deze week, die in het teken staat van het bestrijden van armoede, mijn gedachten met jullie delen.

Armoede kan verschillende oorzaken hebben, de ergste daarvan is wel dat deze van generatie op generatie kan worden doorgegeven simpelweg omdat je wieg net ergens stond waar de kans op armoede het grootst is, en geloof mij dat is niet in Bloemendaal wat al jaren op rij de rijkste gemeente van Nederland is. 

 
In Weert groeien meer dan 1000 kinderen op in armoede.
 
Wat de oorzaak ook is, ik meen oprecht dat het in de basis ligt op de manier waarop de welvaart verdeeld is geweest en nog steeds wordt.
En dan kan ik hier wel het riedeltje opnoemen wat wij als SP-ers uiteraard allemaal al wel kennen dat de 10% rijksten enzovoort, maar dan zou ik dit niet hoeven te schrijven.
Het gaat er volgens mij gewoon om, dat de overheid én ook allerlei lobbyisten van bedrijven eens anders gaan denken.
Ik zie vaak dat als men het er in de praktijk over heeft om de armoede te bestrijden men eigenlijk bedoeld dat men de symptomen ervan probeert te verzachten, nobel maar niet de oplossing in mijn ogen.
Kijk maar eens wat ik bijvoorbeeld vind op de site van de rijksoverheid als ik de zoekterm “armoede verminderen”  gebruik;
 
Als mensen er financieel zelf niet meer uitkomen, kunnen zij terecht bij de gemeente. Iedere gemeente heeft hiervoor een eigen beleid.
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk schuldhulpverlening aan hun inwoners aan te bieden.
Hoe de gemeente kan helpen bij een laag inkomen;
De gemeente kan mensen met een laag inkomen op verschillende manieren helpen. 
Bijvoorbeeld via:
• - algemene bijstand en bijzondere bijstand (de bijstand);
• - kortingen voor mensen met een minimaal inkomen, zoals stadspassen die korting geven op cultuur en sport;
• kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
• - collectieve ziektekostenverzekering voor minima;
• - de individuele studietoeslag;
• - de individuele inkomenstoeslag;
• - regelingen voor kinderen, zoals het kindpakket en voorzieningen voor sport of cultuur;
• - voorkomen van schulden en schuldhulpverlening.
 
Als je het bovenstaande goed leest zie je als eerste het woordje KAN, dus het moet niet, ook hier is de standplaats van je wieg of huidige woonplaats bepalend.
Over de bijstand kan ik natuurlijk kort zijn die is veel te laag.
Meedoen aan cultuur en sport met een pasje? Collectieve verzekeringen? Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag, regelingen voor kinderen? 
 
Prachtig dat het allemaal bestaat maar het zijn lapmiddelen omdat we het in de basis niet goed geregeld hebben en het nog steeds niet willen regelen dat het beter wordt.
Armoede bestrijden kan al heel goed als we met zijn allen eens gaan kijken waarop we kunnen besparen, want wat niet betaald hoeft te worden hoeft ook niet in de portemonnee te komen.
 
Woonkosten
Als we sociale huurwoningen bouwen of renoveren en een energielabel A geven scheelt dat in de energienota, leggen we daar waar mogelijk nog eens zonnepanelen op het dak dan is dat ook weer winst. Zorg voor echt betaalbare huur, zodat huurtoeslag niet nodig is. 
 
De huurtoeslag is in mijn ogen iets heel vreemds, de verhuurder mag een maximale prijs maken waarvoor hij iets verhuurt zodat de huurder  nog deze toeslag krijgt. Het zal dus de verhuurder een biet wezen, als hij die 730 euro maar ontvangt, de rest van de samenleving hoest die huurtoeslag wel op voor hen die het nodig hebben. We sponsoren dus indirect met zijn allen de coöperaties terwijl dat tegenwoordig allemaal marktorganisaties zijn met een winstoogmerk. 
Ik maak me er dan ook zorgen over dat over een paar decennia iedereen die gebonden is aan een sociale huurwoning, komt te wonen in een chalet zoals de “hippe” tijdelijke woningen waarvan er straks al 50 in weert zullen staan als dit college zijn zin krijgt. Ze roepen wel bouwen, bouwen, bouwen maar plannen voor de toekomst zijn er niet qua sociale en middenhuur. In de begroting van 2021is zelfs geen ambitie te vinden de 200 woningen die daar vermeldt worden zijn al gepland en geeft dus niks nieuws erbij, waarbij zelfs het sociale huurdeel de 17% niet zal halen. De gemeente wacht de markt af om zoveel mogelijk te verdienen aan de grondopbrengsten.
 
Energiekosten
Als de gemeente een energiecoach aanstelt en die actief bij de minima op bezoek laat gaan om te kijken waar de energievreters zich in huis bevinden én als klap op de vuurpijl ter plekke de nodige lampen bijvoorbeeld al vervangt voor LED-lampen is de bezuiniging onmiddellijk aan het werk. Door deze onderzoeken krijgt de gemeente ook een goed beeld van de prestaties van een coöperatie of verhuurder en kan zij deze op zaken aanspreken of vastleggen in prestatieafspraken met termijnen en zelfs eventueel beboeten als deze niet nagekomen worden.
 
Werk
Vrijwilligerswerk is ook werk en vertegenwoordigd een maatschappelijke waarde die waarschijnlijk ook in euro’s is uit te drukken. Kijk eens goed of het vrijwilligerswerk geen verdringing is op de arbeidsmarkt. Is dat niet zo accepteer dan ook als samenleving dat iemand die geen baan kan vinden op deze wijze arbeid verricht voor de te ontvangen uitkering. 
 
Bedrijven die bijna uitsluitend draaien op de arbeid van uitgebuite arbeidsmigranten, die dan ook weer in armoede leven moeten we weren uit onze gemeente. Die leveren geen enkele bijdrage aan de lokale economie en het oplossen van de armoede, het oprichten van een lokaal fonds waarin zij verplicht een bedrag moeten storten zou nog enigszins een pleister op de wonde zijn.
 
Voedsel
Nog steeds verspillen we met zijn allen teveel voedsel, terwijl we dat ook kunnen delen met een ander. Boeren werken zich een slag in de rondte om hun producten te exporteren, leven vaak ook tegen de armoedegrens omdat ze ook uitgeknepen worden door de bank, supermarkten, zaadleveranciers enz. Maar aan de andere kant weet ik ook nog goed dat ik vroeger samen met mijn ouders achter de oogstmachines de resten van het land haalden die nog van uitstekende kwaliteit waren. Oke, de machines zijn efficiënter maar ik ben toch van mening dat er op het land nog vaak veel te halen is voor hen die het nodig hebben zolang we de rest nog niet geregeld hebben.
 
Scholing
Zorg ervoor dat onderwijs gratis is en bereikbaar is voor iedereen en voor elk talent. Ga de term praktijk gericht en theoretisch opgeleid gebruiken in plaats van hoger of lager opgeleid.
 
Afsluiting
Ik dacht een kort blog te gaan schrijven over hoe we de armoede kunnen bestrijden, en met dit schrijven realiseer ik me terdege dat er nog een hele lange weg te gaan is. Hopeloos ben ik zeker niet want dan is het einde zoek.
 
Zolang we alle zaken niet goed geregeld hebben en de voedselbank nog moet bestaan kan jij misschien dicht in jouw omgeving iemand helpen die leeft in armoede, ook al is dat dan óók symptoombestrijding het is voor die ander wel heel belangrijk om gesteund te worden, in het gevecht dat armoede heet.
 

"Wees lief voor elkaar, en steek je hand uit of die nu gevuld is of niet, want ook een lege hand kan iets vanuit het hart geven aan iemand die het even nodig heeft."

 
Bedankt voor het lezen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier