h

Minima in de Parkeerklem..HET SLOT...

17 december 2015

Minima in de Parkeerklem..HET SLOT...

Foto: internet

De volgende motie met betrekking tot ZONE 3 is vanavond tijdens de raadsvegadering door de SP ingediend en mede ingediend door PvdA en DUS Weert.

MOTIE

Onderwerp:  vergunning zone 3

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 16 december 2015,

Overwegende dat:

  • door het invoeren van nieuwe vergunningen alle huidige vergunningen vervallen, waarmee wildgroei wordt beëindigd;
  • het wenselijk is te komen tot minder regels en de regels die er zijn handhaafbaar te laten zijn en ook te handhaven;
  • door te werken met vergunningen achter de voorruit met een qr code waarmee de boa op validiteit kan scannen vervallen of verloren vergunningen eenvoudig kunnen worden opgespoord, zodat fraude te voorkomen is;
  • het wenselijk is onze inwoners niet op te zadelen met administratieve rompslomp om voor een mantelzorgkaart zaken door te geven;
  • de administratieve lasten niet opwegen tegen de inkomsten (30 euro per kaart),

Verzoekt het college om:

  1. In zone 3 elk huishouden met 1 of 2 auto's de mogelijkheid te bieden 2 kaarten aan te vragen per adres, waarvan 1 op kenteken en 1 op adres.
  2. In zone 3 elk huishouden zonder auto de mogelijkheid te bieden per adres 1 kaart op adres aan te vragen voor bezoek of mantelzorg ter voorkoming van sociaal isolement. 

Fractie SP,

‘De terechte zorgen over de hoge kosten die mantelzorgers in parkeerzone 3 zouden gaan betalen zijn weggenomen, in de beantwoording van de wethouder.

Het nieuwe plan is een flinke verbetering. Betaalbaar voor familie of bekenden zorgen blijft overeind. De toezegging van wethouder van Eersel dat niemand buiten de boot valt als er zich toch een probleem voordoet en dat er dan maatwerk wordt geleverd heeft ons over de streep getrokken. Ons verder vereenvoudigde voorstel voor de ‘mantelzorgkaart’ wordt meegenomen in een uitgebreide evaluatie volgend jaar, aldus SP raadslid Bert Peterse’

Mochten er nog zaken zich voordoen, die niet oplosbaar zijn, anders dan in de toezegging van de wethouder dan hoor ik dat graag....

 

 

 

 

 

 

 

            

U bent hier