h

Minima in de Parkeerklem.. Het 1e vervolg..

3 december 2015

Minima in de Parkeerklem.. Het 1e vervolg..

Foto: internet

Zoals ik al aangaf, hier het vervolg.....

In de informatie bijeenkomst is het hebben van geen auto. dus geen recht op parkeervergunning én het ontstane probleem voor mensen met bijvoorbeeld een vorm van zorg zoals mantelzorg aan de kaak gesteld.

En zoals ik al eerder aangaf was het college van het probleem inmiddels op de hoogte, er gaat nu dus een vergunnig komen voor deze groep en die zal dan de mantelzorgkaart genoemd worden.ook deze kaart zal 30 euro kosten.

Ik stelde voor om gewoon per adres maximaal 2 kaarten te verstekken zoals in het plan stond van het college, maar dan 1 kaart op kenteken én adres en 1 kaart op adres en dus ook inzetbaar voor de tweede auto of de mantelzorger of voor bezoek, dit om te voorkomen dat mensen in een isolement zouden komen te zitten.

De niet-autobezitters zouden dan toch 1 kaart op adres kunnen aanvragen hiervoor,én hoef je ook niet een speciale "mantelzorgkaart" te maken.

Voor situaties waarbij de afstand parkeren en pand waar de zorg nodig is dusdanig groot ( dit is te achterhalen voor de gemeente) is zou je zelfs alle vergunningen kunnen voorzien van een nummer en in deze gevallen voorzien van een lettertoevoeging zodat die met de lettertoeving in de auto van de mantelzorger kan blijven. Bij handhaving krijgt de handhaver een signaal bij invoering van de kaartnummers als hij deze 2 maal in de straat tegenkomt, één zonder lettertoevoeging en één met de toevoeging.Dan krijgen dus beide voertuigen een proces-verbaal want dan is er sprake van oneigenlijk gebruik tenslotte kan er maar 1 auto per vegunning gepaarkeerd zijn.ook zou de gemeente de vergunning dan kunnen intrekken.

Uiteraard was niet iedereen het met mijn plan eens, maar de besluiten zijn nog niet genomen, volgende week is er een commissievergadering, u kunt u overigens aanmelden bij de griffie om in te spreken over deze kwestie.

Later in december zal dan tijdens de raadsvergadering de besluiten genomen worden.

Wordt ongetwijfeld weer vervolgd....

.

U bent hier