h

Besparing of boekhoudkundig trucje?

15 september 2016

Besparing of boekhoudkundig trucje?

Foto: Joey Engelen / VVD Weert

Het Stationsplein blijft de gemoederen bezighouden in Weert.

Waar men in een stad als Amsterdam of misschien zelfs Eindhoven de schouders op zou halen voor een dergelijke verkeerssituatie noemt menig Weertenaar het nog steeds een ‘kamikazeplein’. Maar een gevoel van (verkeers)onveiligheid is altijd echt en moet je wat mij betreft altijd serieus nemen. Ik hoop dat de verbeterplannen die binnenkort aan de raad worden voorgelegd gaan helpen.

Maar dat is eigenlijk niet wat ik aan wil halen.

Het gaat om dat andere kritiekpunt namelijk de voortdurende herstelwerkzaamheden en de kosten daarvan. Tot nu toe hebben de herstelwerkzaamheden de gemeente niets gekost. Maar het is inmiddels wel duidelijk: dat steeds maar weer herstellen is geen definitieve oplossing. De gemeente stelde daarom vorige week voor om al het natuursteen op het Stationsplein helemaal opnieuw aan te leggen. Ik was in eerste instantie, net als veel Weertenaren denk ik, flink boos over de extra centen die dat gaan kosten. Maar na uitleg van de wethouder snap ik hoe het in elkaar zit.

Tijdens de herinrichting van het hele gebied, Stationsplein, Stationsstraat en Boermansstraat kreeg de gemeente van de aannemer twee keuzes voorgelegd;

  • Aanleg van het natuurstenen wegdek volgens de traditionele methode, dat wil zeggen steen gelegd in een betonnen ondergrond. De kosten daarvoor waren zo ongeveer rond het vooraf geraamde bedrag.
  • Aanleg van het wegdek volgens een nieuwere experimentele methode, dat wil zeggen de stenen gelegd op een soort van ondergrondse latten. De kosten daarvoor vielen een flink stuk lager uit.

Er werd gekozen voor de laatste optie. Mede daarom is er indertijd een half miljoen europ bespaard op de uitvoering van het plan. Best veel geld op een vooraf geraamd totaal van bijna 2,9 miljoen!

Zo’n twee jaar later blijkt de experimentele methode prima te werken in de Stationsstraat en Boermansstraat. Het Stationsplein is een ander verhaal zo weten we allemaal. Daar werkt het overduidelijk niet, tegels worden aan de lopende band losgereden of liggen scheef. De beste oplossing is daarom wat B&W betreft om enkel het Stationsplein alsnog aan te leggen volgens de traditionele methode in beton. Kosten voor de gemeente:  125.000 euro te betalen vanuit het oorspronkelijke voordeel van een half miljoen.

Ik denk dat B&W een punt heeft. Ten opzichte van het oorspronkelijk geplande bedrag van 2,9 miljoen is er na heraanleg nog steeds sprake van een besparing van 375.000 euro. Het had wellicht beter uitgelegd kunnen worden door ook die oorspronkelijke bedragen te noemen.

Maar u mag het zeggen. Is dit nog steeds een besparing of is dit een boekhoudkundig trucje?

U bent hier