h

Voorzichtig optimisme bij Stadsdebat

9 september 2015

Voorzichtig optimisme bij Stadsdebat

Afgelopen maandag vond op initiatief van de Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) het Stadsdebat plaats in de concertzaal van het RICK. Wat zijn de problemen van- en de kansen en dromen voor de Weerter binnenstad? Zo’n vijftig geïnteresseerden, binnenstadbewoners, ondernemers, de politie, en de politiek waren aanwezig. Samen met Nico van den Bent nam ik een kijkje.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Er werden een drietal presentaties gegeven. Allereerst door de heer Felix Wigman van het Platform Binnenstadmanagement. Hij vertelde over trends in de Nederlandse binnensteden. Wat veranderd er in het gebruik van binnensteden en hoe zien verschillende vormen van samenwerking eruit? Waar moet je als stad op letten en op inzetten?

De tweede presentatie was van Raymon Blondel van de gemeente Weert. Hij gaf in rap tempo een opsomming van feiten en weetjes over de Binnenstad. Een compliment wat mij betreft voor de uitstekende analyse.

Wist je dat er ongeveer 210 winkels en ruim 100 horecagelegenheden in de Binnenstad gevestigd zijn? Vooral dat laatste is bovengemiddeld ten opzichte van de rest van Nederland. Zorgwekkender is de leegstand, die met 16% winkelleegstand één procent hoger ligt dan het landelijke gemiddelde en de teruggang in het aantal bezoekers. Van ruim 6 miljoen per jaar tien jaar geleden naar 4,8 miljoen in 2014. Al lijkt de neergaande trend zich dit jaar te keren. Een lichtpuntje.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert
Daarna kwam de oproep aan politiek, winkeliers en vastgoedeigenaren om keuzes te maken. Vervelende keuzes zoals het terugdringen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Dat kan het beste gebeuren door het winkelgebied kleiner ter maken. Er is in het centrum waarschijnlijk plek voor zo’n 180 winkels. Van enkele ‘aanloopstraten’ aan de randen van het centrum zal als winkelgebied afscheid genomen moeten worden.

Verschuivingen in het gebruik van de Binnenstad, die de laatste jaren steeds sneller plaatsvinden, bieden daarin kansen. Zo gaan mensen steeds meer voor cultuur naar de Binnenstad en ook onderwijs en zorg vinden er weer meer een plek.

Belangrijkste is de toename van het aantal bewoners. Het centrum is in inwonertal één van de snelst groeiende wijken in Weert! Winkels ombouwen naar woningen is voor vastgoedeigenaren dus ook zeker interessant. Daartegenover staat wel dat de politiek zal moeten besluiten om minder woningen in de buiten- en nieuwbouwwijken te bouwen.

Maar ook Weert als winkelstad is zeker geen sterfhuis zoals vele doemdenkers willen doen geloven. Er lijkt een evenwicht te ontstaan tussen on-line aankopen en het bezoeken van echte winkels. De stabilisatie waar ik het zojuist al over had. Het gedrag van mensen is veranderd en daar moet op ingespeeld worden. Grenzen tussen bijvoorbeeld horeca en detailhandel vervagen snel.

In de laatste presentatie ging Nienke van Gerwen, kwartiermaker bij Centrummanagement Weert, vooral in op hele concrete plannen om Binnenstad beter te maken. Ze hamerde op samenwerking. Gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren moeten samenwerken en ook samen betalen. Wie betaald die bepaald en dat was tot nu toe alleen de gemeente. Dat kan niet meer. Initiatieven om weer een ondernemersfonds op te richten zijn al opgestart. ‘De steden die zulke fondsen al langer hebben zijn op dit moment de winnaars, ‘zo voegde Felix Wigman toe.

En misschien wel het belangrijkste: communicatie. Eenduidige promotie en het nog beter naar voren brengen van de kwaliteiten die Weert heeft. Er zijn bijvoorbeeld doelgroepen die nog meer hun weg naar de Binnenstad zouden kunnen vinden. Voor Weert zijn dat met name ouderen en de Belgen.

Tot slot was er ruimte voor vragen en debat al kwam dat laatste niet zo goed uit de verf. Doordat de presentaties uitgelopen waren was de tijd voor discussie beperkt en dat was een gemiste kans. Er kwamen namelijk genoeg kritische vragen, positieve opmerkingen en goede ideeën naar voren. Ondanks dat het al wat laat was had de discussie best nog een kwartier of half uurtje door mogen gaan.

Al met al een goede avond. Mijn vertrouwen in dat de Weerter Binnenstad zeker niet hopeloos verloren is, is een stuk groter geworden. Zeker omdat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Het pas gevormde ‘Pact van de Binnenstad’ brengt alle partijen, winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente voor het eerst sinds jaren weer echt bij elkaar. Gezegd moet worden dat ook het Weerter College van Burgemeester en Wethouders dit goed voor ogen heeft maar tegelijk laat zien dat niet alles vanuit de gemeente kan komen. Zaak is nu om die samenwerking stevig te maken en -omdat het uiteindelijk toch zoals zo vaak om centen gaat- snel een ondernemersfonds in te voeren ondanks eerdere mislukte pogingen.

Jeroen Goubet

U bent hier