h

Interesseert de Weerter raad zich wel voor de echte belangrijke zaken?

17 oktober 2013

Interesseert de Weerter raad zich wel voor de echte belangrijke zaken?

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Een flinke verandering en een flinke verantwoordelijkheid. Schijnbaar vindt het overgrote deel van de partijen in de Weerter gemeenteraad dit echter niet interessant.

Om goed om te kunnen gaan met de nieuwe zorgtaken trekt de gemeente regionaal op. In oktober werden er een drietal discussiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd over hoe de gemeentes in Midden Limburg de jeugdzorg willen gaan uitvoeren.

Belangrijk dus. Hèt moment om aan de knoppen te draaien. Uiteraard was de SP erbij want we hebben goede ideëen over hoe de jeugdzorg beter kan. We willen die graag verwerkt zien in het nieuwe beleid.

Tot mijn boosheid hoorde ik gisteren dat mijn collega SP raadslid Angela Geurts het enige Weerter raadslid was dat naar alle drie de bijeenkomsten is geweest. De PvdA en Weert Lokaal waren ook een enkele keer aanwezig, andere Weerter partijn lieten zich niet zien. En dat terwijl de gemeentelijke zorgtaken bij elkaar straks bijna vijftig procent vormen van het budget waar gemeenteraden over gaan beslissen! De gemeenteraad van Maasgouw bijvoorbeeld was wel steeds bijna in haar geheel aanwezig.

De SP krijgt wel eens het verwijt dat ze niet meedoet aan de zoveelste onbenullige vergadering over de kleur bakstenen van het nieuwe stadhuis.

Zulke kul wil ik nooit meer horen. Want bij de echte belangrijke bijeenkomsten, als het over mensen gaat, dan zijn we er. Als enige!

Jeroen Goubet

U bent hier