h

Gemeente spreekt zichzelf tegen: wel voldoende leerlingen voor brede school in Leuken!

12 oktober 2013

Gemeente spreekt zichzelf tegen: wel voldoende leerlingen voor brede school in Leuken!

Eerder dit jaar werd bekend dat het college van B&W van Weert geen school met kinderopvang en gymzaal meer wil bouwen in de wijk Leuken. De voornaamste reden hiervoor is volgens wethouder Coolen dat de leerlingenaantallen dalen en men niet wil bouwen voor leegstand. De wethouder zegt dit op een manier alsof het een feit is. Cijfers liegen niet toch?

Afgelopen donderdag werd tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening de woonvisie voor Leuken gepresenteerd door wethouder van Eersel. Een mooi stuk met daarin ook een analyse van de wijk, kansen en bedreigingen. En wat schetst mijn verbazing; tijdens de presentatie verteld diezelfde gemeente dat volgens de prognose het leerlingenaantal in Leuken de komende tien à twintig jaar stabiel is. Het meest stabiel van alle wijken en dorpen in Weert!

In het stuk worden geen uitspraken gedaan over hoe de nieuwe school in Leuken gebouwd moet gaan worden maar ik kon het niet laten om de tegenstelling er eens in te wrijven.

'Goed om te horen dat de leerling-prognoses voor Leuken zo stabiel zijn, dat het aantal huishoudens in de wijk de komende jaren toeneemt, en dat er in het centrumgebied van Leuken ruim voldoende plek is voor een school, mét gymzaal, mét kinderopvang, er is zelfs plek voor een wijkgebouw! Ik meen me te herinneren dat we een tijdje terug nog over een plan gesproken hebben om bij die school van alles vooral niet te gaan bouwen...'

Jeroen Goubet

U bent hier