h

SP roept Rijkswaterstaat op oevers Zuid-Willemsvaart aan te passen

10 oktober 2017

SP roept Rijkswaterstaat op oevers Zuid-Willemsvaart aan te passen

De SP heeft onlangs een brief gestuurd aan Rijkswaterstaat met het verzoek om de oevers van de Zuid Willemsvaart in Weert aan te passen. Enkele jaren geleden werden deze vernieuwd en verhoogd waardoor dieren en mensen die in het kanaal terecht komen er niet meer uit kunnen. De partij pleit voor meer Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) met name bij Sluis 16.

Afgelopen weekend was het weer raak. Een wild zwijntje kon bij Sluis-16 niet op eigen kracht het water verlaten. Dit zwijntje kon gered worden door de brandweer maar had zoveel water binnen gekregen dat het de zwemtocht uiteindelijk niet overleefde. In de afgelopen jaren zijn al vaker zwijntjes en hertjes in het water terecht gekomen meestal met dodelijke afloop.

Naast dat de SP pleit voor één of meerdere extra FUP’s in de buurt van Sluis-16 vraagt de partij aan Rijkswaterstaat wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat dieren in het water terecht komen.

Naar aanleiding van het zwijntje dat zondag in het water terecht kwam hebben inmiddels meerdere partijen in Weert aan de bel getrokken.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet ‘Ik heb er begrip voor dat sommige mensen boos reageren via sociale media omdat ze vinden dat de politieke aandacht te laat komt. Bepaalde partijen claimen nu in reactie daarop de eerste te zijn die het onderwerp aangekaart hebben. Mij maakt dat niet zoveel uit, het gaat erom dat er nu brede aandacht voor het probleem is, het gaat om de beestjes. Ik heb begrepen dat het College van B&W contact gaat opnemen met Rijkswaterstaat. Wij wachten als SP nog op een antwoord op onze brief aan Rijkswaterstaat.’

U bent hier