h

Besluit Stationsplein: dossier gesloten?

24 februari 2017

Besluit Stationsplein: dossier gesloten?

Foto: Joey Engelen / VVD Weert

Sinds de opknapbeurt zo’n tweeënhalf jaar geleden gaan er dingen mis op het meest besproken plein van Weert. Maar een probleem is dat er evenveel verbetervoorstellen als meningen zijn over het plein.  De gemeenteraad moest daarom gisteren een knoop doorhakken over wat er aangepast gaat worden en wat niet.

Het eerste grote discussiepunt. Moeten we door met de huidige inrichting van het plein, verbeteringen aanbrengen, of miljoenen investeren in iets totaal nieuws? De PvdA en  DUS Weert wilden weer helemaal terug naar de tekentafel met mogelijk nieuwe miljoeneninvesteringen tot gevolg.

Het grootste deel van de gemeenteraad wilde niet zo ver gaan. In een verbetervoorstel van eind 2015 van SP, VVD en Weert Lokaal stonden een paar zaken centraal.

  • Verbeter verkeer van en uit de Stationsstraat. Dat loopt niet goed, loopt tegen een wachtrij van auto’s voor het stoplicht aan.
  • Oversteken vanuit het station naar de stad. Zebrapad tegenover het station.
  • Willekeurig parkeren op het plein moet stoppen. Meer plek voor halen en brengen van reizigers.

Het uiteindelijke plan dat het College van B&W heeft gemaakt om het plein te verbeteren is gebaseerd op deze suggesties.

  • De stopstreep op het Stationsplein komende vanuit de Sint Maartenslaan wordt ‘teruggehaald’ richting het station. Er komt daarvoor ruimte voor passerend verkeer vanuit en naar  de Stationsstraat. Verkeer vanuit de Stationsstraat krijgt weer een eigen stoplicht.
  • Er komt geen zebrapad vóór de uitgang van het stationsgebouw. Na veel gesprekken met verenigingen en instellingen die minder validen, reizigers, blinden en slechtzienden, enzovoorts  vertegenwoordigen blijkt dit niet echt nodig. Mensen met een beperking kunnen ook bij de oversteek bij de Stationstunnel enkele meters verderop terecht. Een zebrapad zou ook veel extra verkeersborden met zich meebrengen en er vervalt ruimte voor halen en brengen. Al met al genoeg argumenten om dit niet te doen.
  • Parkeren op het plein wordt gestopt. Door extra bloembakken en meer groen wordt ervoor gezorgd dat er op het middenstuk niet meer geparkeerd kan worden. Ook zijn er meer haal- en brengplekken aangelegd. Probleem meer dan opgelost.
  • Er komt extra verlichting op het plein.

SP raadslid Karin Duijsters; ‘Wat de SP betreft is aan de meeste wensen voldaan. Hoe je het plein ook inricht, wat je ook doet, we moeten accepteren dat we niet alles op kunnen lossen. We kunnen van de onvoldoende een zeven maken maar een tien gaat het niet worden. Één punt wat nog open staat maar verder niets met het plein te maken heeft zijn de fietsenstallingen. Hoe het nu gaat met name aan de Sint Maartenslaan en hoe het eruit ziet dat kan echt niet. Wij komen hier zeker op terug!’

De discussie in de raadsvergadering spitste zich uiteindelijk toe op de kosten van een bloembak op het Stationsplein.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet ‘Na zoveel avonden discussie is er uiteindelijk niets meer toe te voegen. Partijen wilden vooral allemaal een punt maken, het lijkt wel verkiezingstijd. Alle problemen, alle discussies, het kwam uit op een bloembak. Een bloembak. En in zo een geval schaam ik mezelf wel een beetje. ‘

De gemeenteraad stemde, overigens met steun van de SP omdat je er een mening over moet hebben, ermee in om te onderzoeken of de bloembak goedkoper kan. De rest van de maatregelen werden met ruime stemmen overgenomen.

De meeste aanpassingen worden in maart en april al uitgevoerd. De kosten worden betaald uit het reservepotje dat nog over was omdat de aanleg van het plein in 2014 goedkoper uitviel.

Dossier gesloten?

U bent hier