h

Zorgen over verdwijnen psychiatrische kliniek blijven

13 januari 2017

Zorgen over verdwijnen psychiatrische kliniek blijven

Foto: Victor

Ondanks een presentatie aan de gemeenteraad en gesprekken tussen de directie van de Van Gogh kliniek en het College van B&W blijven de zorgen over het verdwijnen van een psychiatrische kliniek in Weert bestaan.

In november werd duidelijk dat de psychiatrische kliniek Vincent van Gogh haar behandelcentrum in Weert gaat sluiten. 33 ‘bedden’, of beter gezegd behandelplaatsen verdwijnen daarmee. De SP, het stadsbestuur en diverse Weerter zorginstellingen waaronder het ziekenhuis zijn daarover erg bezorgd. In 2016 werden er 62 mensen uit Weert, Nederweert en Leudal behandeld in de kliniek. Een verdere 233 mensen uit de wijdere regio werden behandeld. Deze mogelijkheid gaat dus verdwijnen.

Vincent van Gogh verklaard haar keuze door te stellen dat steeds meer mensen thuis behandeld worden. Door mensen thuis te behandelen, zorg en hulp naar de mensen toe te brengen, wordt stress verminderd en is het minder vaak nodig om mensen in een kliniek op te nemen. Dat is goed en begrijpelijk, ook wat de SP betreft.

Maar aan de andere kant gaat de sluiting heel erg snel. En het staat ook haaks op het feit dat hulpdiensten de laatste jaren vaker geconfronteerd worden met verwarde mensen. Wat de SP betreft is het niet verantwoord om zomaar en zo snel de kliniek in Weert te sluiten.

Tijdens de informatiebijeenkomst Inwoners van de gemeente Weert afgelopen dinsdag was de bestuursvoorzitter van de Vincent van Gogh-kliniek aanwezig om tekst en uitleg te geven aan de raadsleden.

Een ontluisterend antwoord werd gegeven op een vraag van de SP waarom de sluiting zo snel gaat. SP-raadslid Riya Geboers; ‘De kliniek zegt dat zodra een sluiting bekend wordt veel gespecialiseerde krachten snel een andere baan zoeken waardoor de kwaliteit van zorg snel achteruit gaat. Een geleidelijke sluiting zou daardoor niet mogelijk zijn. Ook werd toegegeven dat de sluiting voor een deel een bezuiniging is’.

Dat vergroot de vraagtekens die de SP zet bij de genomen beslissing door Vincent van Gogh. ‘Het is frustrerend dat de gemeente en andere zorgverlenende organisaties zoals het Weerter ziekenhuis zo weinig invloed op dit soort beslissingen hebben. Ook het feit dat de directie toegeeft dat het voor een deel om de centen gaat doet meteen weer vermoeden dat hier zorgverzekeraars die niet meer willen betalen achter zitten, aldus SP fractievoorzitter Jeroen Goubet’.

Riya Geboers stelde ook een vraag of dat verwarde mensen uit Weert die met spoed opgenomen moeten worden alleen naar Venlo kunnen. Het bleek dat de mogelijkheid ook bestaat om deze mensen naar Eindhoven te brengen. Een hele klijne geruststelling omdat de verbinding tussen Weert en Eindhoven beter is dan de verbinding tussen Weert en Venlo.

Daarnaast zijn er enkele (vrijwillige) initiatieven opgezet in samenwerking met andere zorginstellingen in Weert om verwarde mensen toch in Weert op te kunnen vangen.

Jeroen Goubet.’ Het is liefdadigheid, professioneel en goed, maar eigenlijk ook schandalig dat het nodig is. Schandalig dat de opvang van verwarde mensen in Weert niet meer verzorgd wordt door een reguliere instelling. Het is beschamend dat in een land als Nederland de lokale zorg zo uitgekleed wordt. Het is nu tijd om te kappen met de marktwerking in de zorg. Het is nu tijd om een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico in te voeren.

U bent hier