h

Raad neemt in januari principebesluit over fusie Risse – Westrom

8 november 2016

Raad neemt in januari principebesluit over fusie Risse – Westrom

Foto: onbekend / www.weertdegekste.nl

afgelopen avond  heeft de gemeenteraad van Weert een update van het college ontvangen over de voortgang van de fusie tussen de sociale werkvoorzieningen Risse en de Westrom. In de presentatie is door het college toegelicht wat door de coördinatiegroep wordt voorgesteld qua proces en welke kanttekeningen te maken zijn. De fracties van de gemeenteraad hebben daarop geconcludeerd dat in januari 2017 een principebesluit moet vallen over de fusie.

Bert Peterse“De gemeenteraad van Weert heeft voor de zomer  het initiatief genomen nogmaals duidelijk te maken dat de raad een besluit neemt als aan alle voorwaarden is voldaan,” stelt SP raadslid Bert Peterse. “Daarbij is ook aangegeven een besluit te nemen op basis van de volledige beschikbaarheid van alle nodige stukken. Voorwaarde was ook dat dit voor 1 oktober beschikbaar gesteld zou worden. Als reactie hierop ontving de raad een brief met een aangepaste planning. De fusiedatum is 2 jaar opgeschoven en aan de voorwaarden is niet voldaan. Verder ligt er een kritische brief van de cliëntenraad van de Risse en de Ondernemingsraad. Tijdens de presentatie volgden een groot aantal kanttekeningen. Alles bij elkaar stelden alle fracties de vraag of de fusie nog wel de juiste oplossing is en of niet aan een alternatief gewerkt moet worden.”

Wethouder Paul Sterk heeft de recent afgetreden wethouder Harrie Litjens vervangen in het dagelijks bestuur van de Risse. Tijdens de informatieavond liet Sterk weten dat als niet aan alle voorwaarden is voldaan, er geen sprake zal zijn van een fusie tussen de Risse en de Westrom. Peterse: “De verstrekte informatie laat zien dat het college de opdracht van de raad wil uitvoeren. De conclusie van de informatiebijeenkomst is dat het college in januari 2017 een principebesluit zal voorleggen over de fusie en mogelijke alternatieven.”

U bent hier