h

Ontevreden wijk- en dorpsraden. SP vraagt: is dit de bedoeling’

4 maart 2016

Ontevreden wijk- en dorpsraden. SP vraagt: is dit de bedoeling’

Foto: onbekend / SP Weert

Onlangs verscheen er een bericht in de media dat een aantal wijk- en dorpsraden boos zijn op de gemeente omdat ze minder subsidie dreigen te krijgen uit het leefbaarheidsfonds ‘Mijn Straat Jouw Straat’. De SP wilde woensdag tijdens de raadsvergadering graag weten wat er aan de hand was en stelde de vraag; ‘Is dit de bedoeling?’

Afgelopen maandag kwamen de wijk- en dorpraden bij elkaar voor een gesprek met de gemeente omdat een aantal ingediende voorstellen door de gemeente afgewezen zijn. In het Mijn Straat Jouw Straat-potje zit voor dit jaar ruim een ton.

SP raadslid Bert Peterse stelde de vraag met een bedoeling; ‘Het is wat ons betreft niet de bedoeling dat de wijk- en dorpsraden een claim leggen op het geld voor Mijn Straat Jouw Straat. Wij zien graag dat het geld gebruikt wordt om goede ideeën uit te voeren en die kunnen ook direct vanuit de mensen komen. Er is bij ons bijvoorbeeld een geval bekend van iemand die met een idee, dat uit het potje betaald kon worden, naar een wijkraad stapte. Om vervolgens afgewezen te worden! Daar beslist een wijk- of dorpsraad niet over.

De burgemeester die wethouder Litjens in deze verving antwoordde op de vraag van de SP dat er tijdens de informatiebijeenkomst Inwoners later deze maand uitgebreid op teruggekomen zal worden.

Dat vond de SP prima want de partij wil graag met de wethouder van gedachten wisselen over hoe het anders kan. ‘De wijk- en dorpraden moeten uiteraard de ruimte krijgen om dingen in hun buurt aan te pakken maar daar hebben ze ook een eigen budget voor. En we willen graag horen wat voor aanvragen er precies afgewezen zijn.’

Wordt vervolgd.

U bent hier