h

College wil dat geld 'Mijn straat jouw straat' echt naar leefbaarheid gaat

9 maart 2016

College wil dat geld 'Mijn straat jouw straat' echt naar leefbaarheid gaat

Het college van B&W heeft gisteren een uitgebreide toelichting gegeven op het weigeren van subsidieaanvragen die voor het leefbaarheidsfonds 'Mijn straat, jouw straat’ zijn ingediend. Het college heeft deze meer beoordeeld op het verbeteren van de leefbaarheid in plaats van bijvoorbeeld het sponsoren van drank en eten bij feesten.

Wethouder Litjens legde de proceure uit een noemde een aantal voorbeelden van afgewezen subsidieaanvragen. Die hadden namelijk steeds minder met leefbaarheid te maken. De wethouder gaf aan dat er aanvragen voor een besloten feest tussen zaten, maar ook om speeltuintjes op te knappen. Voor zulke aanvragen zijn andere gemeentelijke budgetten bedoeld in plaats van 'Mijn Straat Jouw Straat'. Deze ronde is er ‘strenger’ gekeken naar de aanvragen en meer volgens de lijn waarvoor het budget ooit in het leven is geroepen. Een regiegroep bestaande uit de politie, Wonen Limburg, Punt Welzijn, twee vertegenwoordigers van wijken en dorpen en ondersteuning door de gemeente beoordeeld de aanvragenen adviseert het college.

De SP is blij met de uitgebreide toelichting van B&W. SP-raadslid Bert Peterse, “geld voor leefbaarheid is niet bedoeld om besloten feesten te subsidiëren met gratis drank. Het gaat om het oplossen van kleine ergernissen en om de wijken en dorpen schoon, heel en veilig te maken. In het verleden is het blijkbaar verworden tot een sinterklaasbudget en dit college brengt het weer terug naar de bedoeling, namelijk ideeën van inwoners een kans geven en zo meer leefbare wijken en dorpen tot stand brengen.”

Er is al voor 38.000 euro verdeeld van het 'Mijn Straat Jouw Straat'-budget. Er is nog 44.000 euro beschikbaar waar nog aanvragen voor ingediend kunnen worden. Iedereen en dus niet alleen de wijk- en dorpsraden kan aanvragen indienen.

De SP vindt wel dat de gemeente duidelijk op andere subsidiemogelijkheden moet wijzen als dat het geval is. Peterse: 'Als iemand "nee" te horen krijgt omdat een aanvraag niet uit het leefbaarheidsfond betaald kan worden maar wel uit een ander potje moet de weg gewezen worden. "Nee" zonder toelichting kan wat ons betreft niet.'

De gemeenteraad spreekt binnenkort over burgerinitiatieven. De rol van gemeenteraad, maar ook de rol van ambtenaren, B&W en de wijk- en dorpsraden komt dan uitgebreid aan de orde.

U bent hier