h

Coalitieakkoord provincie goed nieuws voor Weert en Limburg

25 april 2015

Coalitieakkoord provincie goed nieuws voor Weert en Limburg

Foto: onbekend / Dagblad De Limburger

De belangrijkste punten waarmee de SP de Provinciale Statenverkiezingen in is gegaan zijn goed terug te vinden in het deze week gepresenteerde akkoord waarmee de SP Limburg gaat besturen. Ook krijgen de twee SP-gedeputeerden (bestuurders van de provincie) belangrijke portefeuilles. Zo luidde het oordeel van de Weerter SP’ers tijdens de ledenvergadering gisteren.

In haar provinciale verkiezingsprogramma richtte de SP zich duidelijk op de thema’s duurzaamheid, zorg en onderwijs. Op die punten is veel terug te vinden in het coalitieprogramma dat de SP samen met het CDA, de PvdA, VVD en D66 wil sluiten.

Op het gebied van onderwijs wordt er voor het eerst écht aandacht besteed het mbo, technisch onderwijs, praktijkonderwijs enzovoorts. Het MKB (Midden en Kleinbedrijf) wordt hier heel duidelijk bij betrokken. Niet meer alleen miljoenen voor ‘high-tech campussen’,’ innovatieve kenniseconomie’ maar ook voor jongeren die gewoon een vak willen uitoefenen, kleine ondernemers die de jongeren een vak willen leren en onderwijs dat hierop aansluit.  

De provincie ook gaat veel meer aan duurzaamheid doen, een tweede belangrijk punt. Meest in het oog springend is het uit gaan voeren van het asbestplan dat de SP onlangs presenteerde. Limburg wordt asbestvrij.

En de zorg. Hoewel de provincie daar weinig concrete taken in overhoudt kan ze wel een ondersteunende rol aan de gemeentes bieden. Dat gaat ook gebeuren.

Voor deze drie belangrijke punten zullen ook SP-gedeputeerden verantwoordelijk worden. Daan Prevoo zal zich gaan richten op asbestsanering, duurzaamheid, volkshuisvesting en waterbeleid. Marleen van Rijnsbergen heeft in haar portefeuille sociale agenda, zorg, arbeidsmarkt, leefbaarheid, zorg, en contact met de gemeenten.

Tot slot is er het eindelijk inzetten van de ‘Essent gelden’. In 2009 verkocht de provincie haar aandelen in energiebedrijf Essent aan het Duitse bedrijf RWE . Een slecht besluit dat helaas niet meer terug te draaien is. Maar nog erger, het geld van de Limburgers werd opgepot en niet geïnvesteerd in Limburg. Dat gaat nu voor het eerst dankzij de SP wel gebeuren.

Al met al dus echt een trendbreuk met de vorige provinciale besturen. En ook voor Weert.

De provincie gaat zich nog duidelijker inzetten voor de trein vanuit Weert naar België. En ze gaat Weert niet alleen helpen bij het zoeken naar een invulling voor de KMS, nee dat wordt een  topprioriteit en daar is ook geld voor beschikbaar. Limburg ziet de KMS niet als een last maar als een kans voor de hele regio op het gebied van zorg, duurzaamheid, recreatie en sport.

Met dat laatste is ook Weerter SP wethouder Paul Sterk in zijn nopjes, verantwoordelijk voor het zoeken naar een nieuwe functie voor de kazerne. ‘Wij kunnen het niet alleen en de provincie ziet dat nu omdat de SP mee gaat doen. Met de nog grotere steun wordt de last een lust.’

De Weerter SP is trouwens nauw betrokken geweest bij de onderhandelingen over het provinciale akkoord. De provinciale SP’ers hebben tijdens de onderhandelingen hun oor goed te luister gelegd bij de vele SP-wethouders die Limburg inmiddels kent.

Het provinciale akkoord wordt deze zaterdag voorgelegd aan een afvaardiging van de Limburgse SP leden die bijeen zijn op een regioconferentie in Roermond. De zes afgevaardigden vanuit Weert zullen gesteund door de Weerter SP’ers in ieder geval volmondig instemmen met het Limburgse coalitieakkoord.

U bent hier