h

Eisen SP ingewilligd bij besluit buitendienst

27 maart 2015

Eisen SP ingewilligd bij besluit buitendienst

De gemeente Weert gaat de onderhoudstaken in het openbaar gebied uitbesteden. Dat is het resultaat van een twee avonden durend debat in de gemeenteraad. De SP heeft met veel pijn en moeite in gestemd met dit voorstel, nadat nagenoeg alle eisen van de partij waren ingewilligd door het college.

“We begonnen het debat over de privatisering van de buitendienst principieel,” zegt SP-raadslid Bert Peterse. “Deze opstelling hadden we in december 2013 al. Wij zijn huiverig voor uitbestedingen.”

Vooropgesteld, voor de mensen die nu in de buitendienst werken is het bij uitbesteden prima geregeld. Ze worden gedetacheerd en blijven in dienst van de gemeente. Als ze toch willen stoppen dan ligt er een prima sociaal plan. Daarover was geen ontevredenheid. Bij de SP niet en trouwens bij andere partijen ook niet.

Maar dan de pijnpunten. De hele manier waarop het voorstel behandeld is verdient geen schoonheidsprijs. Het college gaf dat ook toe. Peterse: “In de voorbereiding op het besluit was het onderzoeksrapport dat eronder ligt geheim. Door onze inzet is dit openbaar geworden en hebben we er in openbaarheid over kunnen praten. “

Tweede punt is de door de SP gewenste bundeling van krachten tussen de buitendienst, de milieustraat, de afvalinzameling en noem maar op. De partij heeft altijd gepleit voor één afval- en reinigingsbedrijf zodat de mensen die in hun baan een steun in de rug nodig hebben ook goede kansen krijgen.  De sociale werkvoorziening kan hier bijvoorbeeld bij betrokken worden. Dit maakt dat het huidige personeel de kennis en ervaring over kan dragen op een nieuwe generatie Weertenaren. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid voor hen om het fysiek zwaardere werk aan de jongeren over te laten, hen te coachen en begeleiden en kan er een werkontwikkelbedrijf ontstaan.

“Kijk of meer taken zo tot meer kwaliteit kunnen leiden, zoals het combineren van alles in één afval- en reinigingsbedrijf,” aldus Peterse.

Ten derde. De kwaliteit en de tevredenheid van mensen over het geleverde werk mogen er ook niet op achteruit gaan. De SP diende daarom een voorstel in om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad het laatste woord heeft over de kwaliteit. Daarnaast blijft de mogelijkheid open om in 2020 de buitendienst als eigen gemeentelijke dienst terug te nemen en ook de afvalinzameling hier onder te brengen.

Peterse: “Dit zijn voor ons fundamentele eisen geweest. Hier bleek niet alleen unaniem steun voor bij de gemeenteraad, ook het college kon dit ondersteunen. We houden de mogelijkheid in 2020 een eigen dienst er van te maken.”

Een ander punt waren de financiën. De gemeente Weert heeft een aantal taken uitbesteed. Maar ondersteunende zaken, zoals ICT, gebouwen, personeelszaken en dergelijke zijn niet afgeslankt. Redelijk wat mensen met uitvoerende taken zijn hun werk buiten de deur van de gemeente gaan doen. Gevolg is dat de gemeente Weert een waterhoofd is geworden. Te veel top voor steeds minder handen aan de basis. Dan moet er aan de bovenkant ook wat gebeuren.

SP raadslid Bert Peterse. ”Wat dat betreft moet er flink de bezem door. Voor de SP is het niet meer dan normaal dat als je minder taken uitvoert, de toplaag ook minder wordt. Op die manier blijft er meer geld over voor de voorzieningen voor de mensen.”

Ook dit voorstel kon rekenen op steun van het college en een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad.

In december 2013 was de SP de enige partij tegen de privatisering van de buitendienst.  “We hebben het toen niet tegen kunnen houden. Tijdens het debat woensdag hebben we ons principiële standpunt uitgesproken, waarna andere fracties zoals CDA, PvdA en D66 zeer kritisch werden op het voorstel en er zich een meerderheid tègen leek af te tekenen. Dat is vreemd omdat in december 2013 wel vóór waren. Ons werd de vertrouwensvraag werd gesteld. Willen wij dat door onze tegenstem het college in de problemen komt terwijl er nu zoveel  belangrijke zaken lopen waarvan we nog steeds vinden dat dìt college ze het beste op kan lossen? Het antwoord daarop is nee, dat willen we niet. Dit college moet door omdat het ons vertrouwen heeft.”

“En je kunt het ook van de andere kant bekijken. Het college heeft al onze wensen overgenomen. Een goede regeling voor de werknemers, het in openbaarheid bespreken, de reinigingsdienst na 2020, de stekker eruit kunnen trekken als de kwaliteit achteruit gaat en de bezem door de ambtelijke organisatie. Als al je eisen ingewilligd worden waarom moet je dan nog tegen zijn? We hebben ons daarom pragmatisch opgesteld en met veel moeite voor het voorstel gestemd. Dat doet pijn maar het dient een hoger doel,“ aldus Peterse tot slot.

Uiteindelijk stemden SP, Weert Lokaal, VVD en D66 vóór het voorstel. Het CDA twijfelde héél lang maar was toch tegen net als de PvdA en de Fractie Beenders.

Nog steeds veel zorgen over uitbesteden buitendienst gemeente

U bent hier